Doorgaan naar artikel

Staghouwer: nu geen invoering melkveerecht

Foto: Koos Groenewold

Foto: Koos Groenewold

Op dit moment zijn er geen plannen om het fosfaatrechtenstelsel te vervangen door een dierrechtenstelsel. Dat zegt landbouwminister Henk Staghouwer.

De minister wil zich echter wel laten informeren over de mogelijkheden van een verandering van het stelsel. De vraag over een omzetting van het fosfaatrechtenstelsel naar een dierrechtenstelsel komt voort uit een advies van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM). De huidige systematiek in het fosfaatrechtenstelsel met zogenoemde fosfaatexcretieforfaits leidt volgens het CDM tot een zo hoog mogelijke melkproductie per kilo fosfaat. “Een dierrechtenstelsel in plaats van een fosfaatrechtenstelsel zou die druk kunnen beperken”, aldus het CDM. Volgens CDA‘er Jaco Geurts leidt die opmerking er nu al toe dat bedrijven hun stallen vol zetten.

Dat deze wet antwoorden voor knelgevallen biedt, spreek ik echt tegen. Dat moeten we maar niet meer zeggen

Het debat was het eerste optreden van Staghouwer in de Tweede Kamer. PVV‘er Edgar Mulder kwalificeerde de antwoorden van de minister als ‘enorm dramatisch, slecht en fout’, vooral omdat de minister niet wil tegemoetkomen aan de knelgevallen. Mulder refereerde aan de kindertoeslagenaffaire. Hij verwijt de minister een formalistische opstelling. De minister zei dat de wet voldoet en voorziet in de knelgevallen. “De Kamer heeft hiermee ingestemd. Ik heb wel zeker oog voor knelgevallen. Ik denk dat de wet daar een goede voorziening in biedt.” CDA‘er Jaco Geurts zei daarover: “Dat deze wet antwoorden voor knelgevallen biedt, spreek ik echt tegen. Dat moeten we maar niet meer zeggen.”

Afromingsvrije lease

De afromingsvrije leaseruimte in fosfaatrechten voor de melkveehouderij blijft wat landbouwminister Henk Staghouwer betreft op 100 kilogram fosfaatrecht. Vanuit CDA, SGP en ChristenUnie is druk om die hoeveelheid te verruimen. Tijdens een wetgevingsoverleg in de Tweede Kamer deed de minister geen toezegging om bedrijven die door het fosfaatrechtenstelsel in de knel zijn geraakt, tegemoet te komen. “Om hier nu al op een maandagmiddag aan te geven welke eventueel vrijkomende ruimte we waar gaan inzetten, gaat mij te ver”, aldus Staghouwer.

Staghouwer wil op voorhand niet al toezeggen dat hij daarover wil gaan praten. Aanpassing van die 100 kilogram zou ertoe leiden dat de minister opnieuw naar Brussel moet om daar toestemming voor te krijgen. Die 100 kilo afromingsvrije leaseruimte is vooral bedoeld voor melkveehouderij die daarmee snel willen reageren op een onverwacht hoge melkproductie.

EVENTUEEL HIER KNIP (voor tweede bericht in krant)

Afroming dit jaar naar 10%

Landbouwminister Henk Staghouwer verwacht in de loop van dit jaar het afromingspercentage bij handel in fosfaatrechten te kunnen terugbrengen van 20 naar 10%. Dat zal pas gebeuren als het aantal rechten is gedaald tot onder het fosfaatproductieplafond van de melkveehouderij (84,9 miljoen kilo). Staghouwer zegt dat het aantal productierechten op dit moment nog ongeveer 100.000 kilo boven het plafond ligt.

De minister denkt ongeveer een jaar nodig te hebben voor de zogenoemde renovatielease, die bedrijven kan helpen bij verplaatsing. De regeling moet apart worden vastgesteld en is bedoeld voor bedrijven die melkveebedrijven willen moderniseren of om vanuit de omgeving van een Natura 2000-gebied te verplaatsen. Bij renovatielease worden geen rechten afgeroomd.

Bij geen derogatie toch extra eisen

Nederland zal hoe dan ook extra eisen stellen aan de akkerbouw en melkveehouderij om te voldoen aan de Europese nitraatrichtlijn. Ook als Nederland geen derogatie krijgt voor een hogere dierlijke mestgift, zullen extra eisen worden gesteld, aldus landbouwminister Henk Staghouwer.

De minister toonde zich maandag tijdens wetgevingsoverleg over de aanpassing van de regels voor fosfaatrechten opnieuw bezorgd over het verkrijgen van de derogatie. Europees commissaris Virginijus Sinkevicius heeft de minister de boodschap meegegeven dat Nederland ‘zich moet houden aan de afspraken’.

Delen

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin