Doorgaan naar artikel

Afromingsvrije lease van fosfaatrechten een stap dichterbij

Wetsvoorstel moet melkveehouders flexibiliteit bieden als blijkt dat ze aan het eind van het jaar een hoeveelheid fosfaat te kort komen. - Foto: Hans Prinsen

Wetsvoorstel moet melkveehouders flexibiliteit bieden als blijkt dat ze aan het eind van het jaar een hoeveelheid fosfaat te kort komen. - Foto: Hans Prinsen

De mogelijkheid om maximaal 100 kilo fosfaat afromingsvrij te (ver)leasen in het fosfaatrechtenstelsel is een stap dichterbij gekomen. De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel van demissionair landbouwminister Carola Schouten. Ze zal het wetsvoorstel binnenkort naar de Tweede Kamer sturen.

Het wetsvoorstel moet melkveehouders enige flexibiliteit bieden als blijkt dat ze aan het eind van het jaar een beperkte hoeveelheid fosfaat tekort komen, bijvoorbeeld als de melkproductie hoger blijkt of als vaarzen vroeger hebben gekalfd dan gedacht, waardoor de fosfaatproductie hoger uitpakt.

Het voorstel, dat op verzoek van SGP’er Roelof Bisschop en CDA’er Jaco Geurts is opgesteld, heeft lang op zich laten wachten. Het voorstel ging in mei 2020 al in internetconsultatie. Schouten erkende dit voorjaar dat het lang duurde. De Europese Commissie moest zich over het voorstel buigen vanwege het staatssteun-aspect van het fosfaatrechtenstelsel. De Commissie oordeelt dat voor de beleidswijziging geen nieuwe staatssteunnotificatie nodig is, zolang de fosfaatproductie in Nederland onder het fosfaatplafond blijft.

De wetswijziging moet ook een oplossing bieden voor gevallen van stalrenovatie of verplaatsing van bedrijven bij Natura 2000-gebieden. Via een Algemene Maatregel van Bestuur moet het mogelijk worden voor deze bedrijven, waaronder proefstallen, om afromingsvrij fosfaatrechten te leasen. Normaal geldt bij iedere transactie in fosfaatrechten dat 20% moet worden afgedragen (afgeroomd) aan de fosfaatbank. Schouten kondigde in juni al aan dat ze werkte aan een oplossing voor proefstallen met onderbezetting. Bedrijven die een deel van hun vee tijdelijk elders onderbrengen, moeten dan rechten verleasen en later terugleasen, dat twee keer 20% afroming kost.

Vrijstelling

In het wetsvoorstel worden tevens de begrippen ‘melkvee’ en ‘jongvee’ verduidelijkt na de onduidelijkheid die ontstond bij jongvee voor vleesvee. In het wetsvoorstel dat in 2020 ter consultatie werd voorgelegd was opgenomen dat jongvee voor de vleesveehouderij, dat bestemd is om een kalf te krijgen, in principe onder melkvee valt, en dan zijn fosfaatrechten nodig.

Als het gaat om jongvee dat niet is bestemd om melk- of kalfkoe te worden, geldt een vrijstelling. Normaliter gaat het dan om jongvee voor de zoogkoeienhouderij. Daarvoor geldt nu ook al de vrijstelling zoogkoeienhouderij.

Beheer
WP Admin