Doorgaan naar artikel

Melkveehouders positief gestemd

Bundle with euro banknotes

.

Ondanks alle perikelen rond stikstof geven melkveehouders het ondernemersklimaat een 6,3. De hoge melkprijs maakt dat helft vanuit de achterzak investeert.

Een 6,3 als gemiddelde cijfer voor het ondernemersklimaat in de melkveehouderij klinkt niet als heel hoog. Toch is het jaren geleden dat de melkveehouders dit gemiddelde cijfer gaven voor het ondernemersklimaat. Deze vraag is namelijk de enige vaste vraag in de driemaandelijkse enquête die Melkvee100Plus onder zijn online-lezers houdt. Vaak ligt het gemiddelde niet hoger dan een 5,5. Hoogstwaarschijnlijk is de goede melkprijs de reden voor veel vertrouwen in de sector. De marge op de melkproductie is op dit moment hoog, ondanks de hogere kosten. Het geld dat overblijft wordt gebruikt om te bufferen (34%) en als dat al is gebeurd, dan wordt er mee afgelost (13%). Iets meer dan de helft zegt echter het extra geld te gebruiken om uit cashflow investeringen te doen. Betalen uit de achterzak dus.

De enquête die op Melkvee100Plus kon worden ingevuld is ook op de website van Boerderij in te vullen geweest. De antwoorden zijn separaat verzameld. Opvallend is dat het Boerderij-publiek wat terughoudender is. Van de bijna 300 respondenten geeft niet de helft, maar slechts een derde aan uit cashflow te willen investeren.

Van de geënquêteerden op Melkvee100Plus wil een derde niet investeren op dit moment. Van diegenen die dat wel doen gaat bijna de helft voor investeringen in groene energie. De andere helft wil uitbreiden van de stal, uitbreiden in vee, aanschaffen van productierechten of aanschaf van nieuwe trekkers of machines. Eenzelfde beeld is te zien bij de Boerderij lezers.

Stikstof

Op de stelling ‘het Rapport Remkes heeft mij positief verrast’ antwoord twee derde oneens. Van de Boerderijlezers is dat drie kwart. Toch heeft het stikstofgebeuren geen enorme impact op de bedrijfsvoering. 86 procent geeft namelijk aan dat zij verder denken te kunnen op de huidige locatie. Van de overige 14 procent geeft de helft aan dat ze willen stoppen omdat stikstof te veel problemen oplevert. De andere helft denkt ook op de huidige locatie te zullen stoppen, maar wél verder te willen op een andere locatie met perspectief.

Of de politiek flexibel moet omgaan met de harde einddatum van 2030 om de stikstofdoelen te halen bestaat geen discussie. Nagenoeg iedereen, zowel uit de Melkvee100Plus-enquête als die op Boerderij, vindt dat er met flexibiliteit meer bereikt kan worden dan met een harde einddatum. Slechts een paar procent vindt nu doorpakken een goed idee.Beheer
WP Admin