Doorgaan naar artikel

Krimp met 200.000 koeien ligt op tafel in Ierland

Ierse melkveehouders komen in opstand nu het Ierse landbouwministerie een krimp met 200.000 koeien suggereert om klimaatdoelen te halen. Er zou €600 miljoen nodig zijn om de veehouders te compenseren.

De Ierse zuivelsector staat op zijn achterste benen nadat overheidscijfers suggereren dat de veestapel tot 2026 met zo’n 200.000 koeien moet krimpen. Dat is nodig om de emissiedoelstellingen te halen. Daarvoor zou de belastingbetaler schadeloosstelling moeten betalen. Het Ierse landbouwministerie raamt de kosten daarvan op €600 miljoen.

Hoe de krimp moet plaatsvinden is nog niet duidelijk. De Irish Creamery Milk Suppliers Association heeft al geëist dat dit op vrijwillige basis moet gebeuren. Dit omdat een generieke korting de veehouders die recent investeerden en daarvoor leningen hebben afgesloten onevenredig hard zou treffen.

Het aantal melkkoeien in Ierland is sinds de afschaffing van de melkquotering in 2015 flink gestegen. De melkveestapel telde eind 2022 1,5 miljoen stuks. Dat is bijna 450.000 koeien meer dan in 2012. Daarnaast lopen er 913.000 zoogkoeien in Ierland.

Naar minder broeikasgassen

De Ierse regering is gefocust op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Daarbij ligt het zwaartepunt op de landbouw, aangezien die de grootste uitstoter van broeikasgassen is. De landbouw was in 2021 goed voor 37,5 procent van de uitstoot en de emissies stijgen jaar op jaar. Daarom streeft het Ierse kabinet er nu naar dat de emissie vanuit de landbouw een kwart minder is in 2030. De landbouw moet eind 2030 de uitstoot met 5,75 miljoen ton CO2-equivalent verminderen.

In reactie op de bekendgemaakte cijfers stelt het Ierse ministerie van Landbouw dat het rapport slechts een ‘modelleringsdocument’ was en geen ‘definitieve beleidsbeslissing’. “Als onderdeel van het normale werk van overheidsdiensten worden regelmatig verschillende opties voor beleidsuitvoering overwogen”, aldus een woordvoerder.

Cijfers suggereren dat krimp met 100.000 melkkoeien 0,45 miljoen ton CO2-equivalenten aan uitstoot bespaart. Maar het is nog onduidelijk hoe boeren zullen worden betaald voor het verkleinen van hun veestapel.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin