Doorgaan naar artikel

Klimaattop in Parijs: uitdagingen voor de zuivelindustrie!

De Duitse CEO Norbert Rauch van Rauch Agricultural Machines stelde het duidelijk: “De wereldwijde voedingsmiddelenindustrie is nu al in staat om voedsel te produceren voor 10 miljard mensen. Dit kan worden gedaan met behulp van precisielandbouw in de teelt van gewassen en gras.” Ik ben ervan overtuigd dat hij gelijk heeft. De agrarische sector en de zuivelindustrie is in staat om veel meer grondstoffen en voedsel te produceren dan in de huidige situatie, en voldoet dan ook nog eens aan hoge normen voor duurzaamheid, welzijn en een koolstofarme food print.

De World Climate Summit (WCS) van vorige maand in Parijs leidde tot overeenkomsten in het terugdringen van het broeikaseffect en de verdere vermindering van broeikasgassen (BKG). De grootste uitdaging ligt nu bij de landen die de Overeenkomst WCS ondertekend hebben, omdat ze moeten werken aan de realisatie van deze doelstellingen. Een van de doelstellingen is de vermindering met 10 tot 20 procent van de CO2-uitstoot vanuit de agrarische sector.

Allereerst wat feiten: ons wereldwijde oppervlak is bedekt met slechts 3% akkerbouwgewassen en 8% gras. Meer dan 70% is bedekt met water. Een ander feit: In 1950, mijn geboortejaar, kon elke wereldbewoner beschikken over 5.100 vierkante meter grond. In 2050 zal dat verlaagd zijn tot 2.000 vierkante meter.

In de afgelopen 25 jaren is het gebruik van stikstof in groeiende tarwe verminderd met 50%! En weet u dat Nederlandse koeien melk produceren met 50% minder koolzuuruitstoot (CO2) dan het wereldgemiddelde?

De grootste uitdaging zal zijn om de wereldwijde verschillen tussen boeren te verminderen. Een 50% lager rendement dan het gemiddelde in Nederland is slechts een begin. Zelfs Nederland zijn er nog goede mogelijkheden voor een beter koemanagement door toepassing van goede sensoren, door het verbeteren van de voerefficiëntie, en door melk te produceren met een ureumgetal van 20. Dit geeft ook betere financiële resultaten!

Ondanks alle maatregelen zal de aarde nog met twee graden opwarmen. Dit is een voordeel in landen die ver van de evenaar liggen, maar in tropische landen wordt beter waterbeheer essentieel en dit is zeer moeilijk! De agrarische sector is een van de grootste watergebruikers. Dus als deeloplossing kan precisiemanagement voor watergebruik leiden tot een hogere output in droge stof per eenheid water geven.

Het is belangrijk dat we elkaar ondersteunen wereldwijd in deze uitdagingen. Zo verdienen we onze license to produce van de mensen wereldwijd. Als we niet samenwerken, zal melkeiwit vervangen worden door plantaardige eiwitten, zoals sojamelk, kunstmatige melk en andere vervangers.

Mijn les: De wereldwijde zuivelindustrie is in staat om melk te produceren met een veel lagere productie van broeikasgassen door het gebruik van precisie-management en door kennisoverdracht aan onze wereldwijde collega’s.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin