Doorgaan naar artikel

Hogere kans op dracht bij gewichtstoename

Afbeelding

Methionine speelt mogelijk een rol in de voeding ten behoeve van diergezondheid, energiebalans en vruchtbaarheid.

Verstrekken van methionine aan droge koeien in het begin van de lactatie kan een positieve rol spelen in de vruchtbaarheid van melkvee. Onderzoek moet uitwijzen of de gedachtegang achter de positieve invloed van methionine ook in de praktijk te bewijzen is.

Aanleiding is een studie naar de relatie tussen conditieverlies en resultaat van de eerste inseminatie uitgedrukt in drachtigheidspercentage. Daartoe zijn twee kuddes met in totaal bijna 1.900 koeien in Wisconsin gevolgd. De studie stelde vast dat het drachtigheidspercentage van koeien die geïnsemineerd werden terwijl ze nog in een fase van conditieverlies zaten, slechts 25 is. Koeien die gelijk bleven in conditie ten tijde van de eerste inseminatie kwamen uit een op drachtigheidspercentage van 35, terwijl koeien die alweer in conditie toenamen op 75 procent drachtigheid uitkwamen.

Omdat methionine invloed heeft op het transport van vet uit de lever, werkt die lever beter en zou de koe sneller uit de negatieve energiebalans kunnen komen. In de periode van negatieve energiebalans compenseert de koe het tekort aan energie door lichaamsvet vrij te maken. In die periode valt de koe af en verliest ze dus aan conditie. Als methionine ervoor zorgt dat de koe een minder diepe en korter durende negatieve energiebalans heeft, zal de koe sneller op het punt komen dat ze weer in conditie toeneemt. Als de drachtigheidspercentages bij deze koeien overeenkomen met die uit bovengenoemde veldstudie, zou aanvullen van methionine dus kunnen bijdragen aan de vruchtbaarheid, of in elk geval het drachtigheidspercentage van de koe.

Beheer
WP Admin