Doorgaan naar artikel

Grootschalige melkveehouderij belangrijke trend in China

Er zijn 4 exact dezelfde bedrijven voor 15.000 koeien. De melkstal wordt 'de terminal' genoemd omdat het in veel opzichten doet denken aan een luchthavengebouw. - Foto's: Snorri Sigurdsson

Er zijn 4 exact dezelfde bedrijven voor 15.000 koeien. De melkstal wordt 'de terminal' genoemd omdat het in veel opzichten doet denken aan een luchthavengebouw. - Foto's: Snorri Sigurdsson

De Chinese melkveehouderij is de afgelopen twee decennia flink veranderd. Grootschalige landbouw is nu de belangrijkste trend.

De jaarlijkse melkproductie in China bedroeg in 2019 32 miljard kilo. De 25 grootste melkveebedrijven produceerden 9,4 miljard kilo, ofwel 29% van het totaal. Deze bedrijven hadden 1,7 miljoen stuks melkvee, gemiddeld bijna 68.000 dieren per bedrijf.

Melkveebedrijven in cijfers

Achter die grote aantallen dieren zitten veelal melkveebedrijven die tussen de 1.000 tot 20.000 koeien hebben. De grootste melkveebedrijven zijn Modern Farming en Youran Farming. Het eerste bedrijf heeft 230.000 koeien op 26 bedrijven, terwijl het andere in 2019 135.000 koeien op 40 bedrijven had. Weer andere melkveebedrijven hebben tussen de 50.000 en 100.000 koeien: Huishan Dairy met 90.000 melkkoeien, Shengmu met 67.000 koeien en Saikexing met 65.000 koeien in 2019. De Chifeng AustAsia Modern Farm was in 2020 het meest productieve melkveebedrijf in China, met een gemiddelde opbrengst van 13.654 kilo per koe.

De Chifeng AustAsia Modern Farm was in 2020 het meest productieve melkveebedrijf in China, met een gemiddelde opbrengst van 13.654 kg per koe

Bedrijven met hoogste opbrengst

De bedrijven die vallen onder AustAsia, zijn het grootst. 7 bedrijven op verschillende plekken in China hebben gemiddeld 12.291 koeien per bedrijf. Daarna komen de bedrijven met gemiddeld 8.000 dieren. Dit zijn Yuansheng Tai, Modern Farming en Fonterra. De bedrijven van AustAsia zijn niet alleen gemiddeld de grootste, ze hebben ook de hoogste gemiddelde opbrengst: 12.600 kilo per koe per jaar in 2019.

De Chifeng AustAsia Modern Farm was in 2020 het meest productieve melkveebedrijf in China, met een gemiddelde opbrengst van 13.654 kilo per koe. Verbazingwekkend, als je bedenkt dat dit bedrijf in 2020 12.767 dieren had.

Andere melkveehouderijen die in 2019 de gemiddelde opbrengst van 11.000 kilo per koe overstegen, waren Tianjin Jialihe Animal Husbandry, Youran Farming, Qianjin Farming, Fuyuan International, Hebei Leyuan Farming en Yuansheng Tai. In 2019 was de gemiddelde opbrengst van de 25 grootste melkveehouderijen 10,2 ton melk per koe, vergeleken met het gemiddelde van 8 ton per koe in China.

Bengbu heeft ongeveer 40.000 dieren en ruimte voor 20.000 volwassen koeien, die worden gemolken met 8 roterende melksystemen

Bengbu

Het grootste melkveebedrijfvan China is de Bengbu Farm in de provincie Anhui. Dit bedrijf is eigendom van Modern Farming. Het heeft ongeveer 40.000 dieren en ruimte voor 20.000 volwassen koeien, die worden gemolken met 8 roterende melksystemen die allemaal zijn aangesloten op één tankruimte. Hoewel dit misschien een enorm bedrijf lijkt, is er in de provincie Binnen-Mongolië een nog groter bedrijf in aanbouw en zelfs al gedeeltelijk operationeel. Dit bedrijf zal, wanneer het helemaal klaar is, 40.000 melkkoeien huisvesten en dus het grootste melkveebedrijf ter wereld zijn. De totale investering wordt geschat op 2,8 miljard Chinese yuan; ongeveer € 360 miljoen.

Grotere trends in nabije toekomst

Gezien de huidige trend in China, lijkt het erop dat melkveebedrijven in de nabije toekomst nog groter zullen worden. Koploper is Modern Farming. Dit bedrijf had in 2019 233.000 dieren. Het is de bedoeling dat het in 2025 zowel het aantal dieren als de melkproductie moet hebben verdubbeld tot 500.000 dieren en een jaarlijkse productie van 3,6 miljard kilo. Dit valt te lezen in het vijfjarenplan, dat Modern Farming uitbracht in december 2020.

Het bedrijf is al goed op weg om dit doel te bereiken, aangezien het sinds de publicatie van het meerjarenplan de bedrijven Fuyuan International en Zhongyuan Dairy heeft overgenomen. Na afronding van de overname van deze twee bedrijven zal Modern Farming meer dan 330.000 dieren huisvesten en zal de jaarlijkse productie meer dan 2 miljard kilo melk bedragen.

Fusies om te groeien

Fusies bieden de grote Chinese melkveehouderijen voldoende groeimogelijkheden. In oktober 2020 verwierf Youran Farming het volledige aandelenkapitaal van de Chinese activiteiten van Fonterra. Op dat moment had Fonterra zes bedrijven in het land, met 54.900 dieren. Fonterra verkocht deze bedrijven aan Youran Farming voor 2,3 miljard yuan; ongeveer € 296 miljoen. Youran Farming heeft na de fusie 67 bedrijven met circa 308.000 dieren en een melkproductie van circa 1,6 miljard kilo.

Waarom grootschalige bedrijven?

De trend van grootschalige melkproductie in China is vrij uniek, maar de reden hiervoor zou geen verrassing moeten zijn, aangezien dit een stap vooruit is in een land met een enorme vraag naar zuivelproducten. Voordelen van grootschalige landbouw zijn:
– Als grootschalige mekbeebedrijven centraal inkopen, geeft hen de macht om de prijzen en kwaliteit van voer te stabiliseren. Dit maakt deze bedrijven minder kwetsbaar voor schommelingen in voerprijzen.
– De bedrijven hebben een groot personeelsbestand en dus ook experts op elk specifiek gebied. Dit leidt tot een goed en systematisch management van het personeel en geeft deze bedrijven de mogelijkheid om de training en opleiding van werknemers zo efficiënt mogelijk vorm te geven.
– Grootschalige boerderijen bieden kansen voor gespecialiseerde werkgebieden, waar elke werknemer specifieke en uniforme taken heeft, wat leidt tot een hoge professionaliteit en productiviteit bij zowel dieren als werknemers.

Beheer
WP Admin