Doorgaan naar artikel

‘Goed inzicht in opname koeien’

Bij maatschap Van der Goot in Sondel is het voer gewogen, gedroogd en geanalyseerd.

Onlangs is op initiatief van Speerstra Feed Ingrediënts, Diamond V en loonvoerder Reitze de Jong, bij 40 bedrijven, waar onder maatschap Van der Goot, voer gewogen om zo te meten hoeveel droge stof koeien nu eigenlijk vreten. Om de koeien gezond en goed te laten produceren is een goede voeropname cruciaal. Tsjebbe, Mark en Petrus van der Goot in Sondel (Fr.) proberen de voerefficiëntie en melkproductie te verbeteren om zo hun fosfaatruimte zo goed mogelijk te benutten. Tsjebbe (45) vertelt: “Wij laten onze ruim 500 koeien voeren en weten dus precies hoeveel voer ze opnemen. Dat houden we ook bij. Dit is een mooi controlemoment.”

Jullie laten de koeien voeren?

“We zijn daar in 2011 mee gestart. We voerden eerst met een mengwagen, maar omdat we veel kuilen hebben kostte dat veel tijd. En we haalden de maiskuil uit met een happer en dat gaf toch wel wat losse mais en meer kans op broei. Onze loonvoerder, Reitze de Jong, kan het in 5 kwartier. Dan zijn er vier wagens aan de koeien gevoerd en een aan de droge koeien. Dat gebeurt elke dag. Hij is er standaard om 5.00 uur in de ochtend. Dan moeten wij onze voergangen schoon hebben en de kuilen bereikbaar. Het restvoer neemt hij later in de ochtend mee. Dat is voor ons jongvee dat bij hem in de gehuurde stal staat.”

Waarom nemen jullie deel in de proef?

“Meten is weten. Je moet weten waar je staat. Als je aanpassingen doorvoert kun je alleen maar controleren of dat effect heeft als je ook de uitgangssituatie kent. Daar zijn we al langer mee bezig.”

Wat hebben jullie veranderd?

“We merkten dat de groep verse koeien te weinig voer opnamen. Het kwam gemiddeld uit op 19 kilo droge stof. De rantsoenberekeningen gingen uit van 22 kilo droge stof. Logisch dat de melkproductie er dan ook niet uit komt. De drogestofopname van de verse koeien is gekoppeld aan datgene wat ze als droge koe opnemen. We hadden in de close-up groep maar één route naar het voerhek. Als er dan een dominante koe de weg blokkeerde kon de rest dus even niets. Dat hebben we half december veranderd. Nu kunnen de koeien van twee kanten bij het voerhek komen.”

Zien jullie resultaat?

“Het is nog vrij vroeg om daar wat over te zeggen. Want we hebben ook meer zaken aangepast. Zo hadden we eerst nog wat overbezetting bij de verse koeien. Door wat met koeien te schuiven is er nu wat overbezetting bij de oudmelkte koeien. Het lijkt erop dat de nieuwmelkte koeien nu beter pieken dan voorheen. Het scheelt gemiddeld zo’n 4 kilo melk per dier per dag. Eigenlijk moet je dit over langere termijn bekijken. Houden de koeien deze hogere piek ook vast in de rest van de lactatie? En is deze verbetering niet gekoppeld aan een paar individuele koeien? Er moeten eerst nog veel meer dieren droog en afkalven. Pas dan kun je zien of er structureel een verbetering is.”

Gaan jullie de proef nog eens herhalen?

“Als alle partijen dat willen, lijkt het mij niet verkeerd om over een half jaar het hele rantsoen nog eens door te lopen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin