Doorgaan naar artikel

Droogte maakt 65%-eis onhaalbaar

Melkvee100plus peilt de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête. Deze keer zijn droogte en fosfaat de onderwerpen.

Het tweede jaar op rij dat droogte toeslaat in Nederland jaagt de veehouders op extra kosten. Vorig jaar konden veel bedrijven nog terugvallen op een voorraad ruwvoer, maar die is er dit jaar op veel bedrijven niet meer. Dat betekent dat velen aangewezen zullen zijn op een groeizaam najaar en of aankoop van voer.

Lagere eiwitopbrengst door droogte

Door de droogte komt ook de eis van 65% eigen eiwit in het gedrang. Ten eerste is de eiwitopbrengst van het land opnieuw lager dan normaal. Uit de enquête die melkvee100plus uitvoerde, blijkt dat 70% van de 61 geënquêteerde veehouders bij zowel gras als mais een opbrengstderving verwacht.

Harde 65%-eis

Een deel aankoop van eiwit uit de regio is toegestaan. Echter, daar waar de droogte huishoudt, is geen of nauwelijks voer te koop. Het blijkt dat drie kwart van de respondenten verwacht dat de eis van 65% voor hen dit jaar onhaalbaar wordt. Maar liefst 90% vindt dan ook dat een harde eis van 65% eigen eiwit onwerkbaar is. Naar gelang het jaar zou een flexibele eis hen beter passen.

Fosfaat is heikel punt

Een ander heikel punt is fosfaat. Veehouders laten met regelmaat berekenen hoeveel fosfaat ze al geproduceerd hebben dit jaar en hoeveel ruimte nog resteert.

Iets meer dan 80% weet precies waar hij staat op het gebied van fosfaat en kan zo anticiperen op de tweede helft van het jaar. Iets meer dan helft (55%) van de veehouders ligt op koers en hoeft geen ingrepen te doen in de bedrijfsvoering om de fosfaatproductie te beheersen. Van de overige 45% denkt de helft nog fosfaatruimte bij te gaan kopen, terwijl de andere helft iets minder vee zal gaan houden.

Uitstoot van jongvee

Een van de mogelijkheden om fosfaatproductie te verlagen is uitstoot van jongvee. Veel veehouders zijn daar enkele jaren geleden mee gestart om zoveel mogelijk koeien te kunnen blijven aanhouden. Dat kan tot problemen leiden met de veevervanging. Toch zegt 62 % op dit moment genoeg jongvee te hebben om de uitstoot van koeien te kunnen vervangen

38% zegt echter te weinig jongvee te hebben. Daardoor blijven koeien die weg hadden gemoeten, nu eigenlijk te lang lopen zegt driekwart van hen. Een kwart lost het probleem op door melkvaarzen of koeien aan te kopen.

Droogte en fosfaatperikelen

Waarschijnlijk hebben de droogte en de fosfaatperikelen, waarvan de overheid recent aankondigde volgend jaar met nieuwe excretietabellen te gaan werken, het sentiment van de veehouders beïnvloedt. Bij elke enquête geven de veehouders een cijfer voor het ondernemersklimaat. Dat ligt meestal tussen 6 en 6,5. Dit kwartaal komt de score echter niet hoger dan een magere 5,1.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin