Doorgaan naar artikel

Beregen mais op tijd!

Wees op tijd met het beregenen van uw maïs. Geef bij een vochttekort via de beregening 20 – 25 mm water per keer.


Water is in de eerste plaats nodig om de temperatuur van plantenweefsel op een acceptabel niveau te houden (transpiratie = zweten = koelen). De benodigde hoeveelheid water voor productie is vele malen geringer dan voor koeling! Hoewel de behoefte aan water voor maïs, zeker in vergelijking met een gewas als gras, eerder gering is, is het wel heel erg belangrijk om voor het slagen van het maïsgewas de beschikking te hebben over voldoende water op de juiste momenten. Zo is in de zogenaamde schietersfase de nood aan water zeer hoog, vooral met het oog op de naderende bloei van de maïs.

Door de toename van het neerslagtekort is het juist nu zo belangrijk om de vochttoestand van maïspercelen scherp in de gaten te houden en indien mogelijk tijdig actie te ondernemen door te beregenen! Met tijdig wordt dat moment bedoeld dat er nog winst te verwachten is en niet het moment dat er al verlies is geboekt.

Bij droogte is het volgende te verwachten:
· tijdens de vegetatieve groei een gestoorde lengtegroei (kort blijvende planten)
· rond de bloei en in mate van het heersende vochttekort:
o vóór de bloei – steriliteit (geen kolfontwikkeling), kolfkwasten die niet uit de schutbladeren komen (geen bevruchting)
o rond de bloei – reductie van de kolflengte
o na de bloei – kolfneuzen (geaborteerde eicellen in de kolfspits)
· later tijdens de korrelvulling:
o suboptimale fotosynthese (afnemende productie: geen suiker – geen zetmeel) en korrelvulling (eventueel noodrijpheid)
o verdrogende restplanten (productiestop, versneld oogsten, conserveringsproblemen (weinig suiker voor snelle fermentatie aanwezig), veel lucht/zuurstof in het droge gehakselde product in de kuil).

Om meer verzekerd te zijn van een goede drogestofopbrengst van uw maïsgewas is het zo belangrijk om, indien mogelijk, op het juiste moment en in voldoende mate het maïsgewas te beregenen. Controleer daarom het maïsperceel op de aanwezigheid van voldoende vochtige grond op bewortelingsdiepte . Wees op tijd met het beregenen van uw maïs en geef bij een vochttekort via de beregening 20 – 25 mm water per keer.

Voor de langere termijn is het belangrijk om voor verbetering van het waterbindend of waterleverend vermogen te investeren in behoud of verhoging van het organische stofgehalte van uw maïspercelen als onderdeel van de bodemvruchtbaarheid.

Al meer dan 160 jaar veredelt KWS gewassen waaronder maïs, in de gematigde klimaatzones. Maïs is wereldwijd het meest geteelde gewas en heeft een belangrijke positie in het productassortiment van KWS.

KWS Benelux is als onafhankelijk kweekbedrijf marktleider in de Benelux in maïszaden.

De doelstelling is om iedere maïsteler te voorzien van toegevoegde waarde op het landbouwbedrijf in de vorm van goede, op het bedrijf passende, maïsrassen en een professionele teeltbegeleiding. Met trots, passie en de ervaring die is opgedaan in de landbouwpraktijk werken de medewerkers van KWS Benelux dagelijks aan het behalen van deze doelstelling.

KWS hanteert in de Benelux al meer dan 20 jaar een duidelijke visie die volledig conform is aan de goede landbouwpraktijk. Deze visie is gebaseerd op duurzaamheid, vertrouwen en degelijkheid. KWS streeft, op basis van een uitgebreid veredelingsprogramma, naar het hoogst haalbare saldo voor de teelt van voedermaïs.

Meer over KWS

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin