Doorgaan naar artikel

Contracten krijgen grotere rol in Britse zuivelsector

Schriftelijk vastgelegde contracten moeten een grotere rol gaan spelen in de Britse zuivelsector. Dat zou moeten bijdragen aan ’eerlijkere’ prijsvorming.

Met schriftelijk vastgelegde contracten kunnen melkveehouders een duidelijker beeld krijgen over de prijsvorming voor hun melk en de overige voorwaarden van de zuivelverwerkers. Ook kunnen boeren makkelijker de melkprijs of andere bepalingen aanvechten als ze vinden dat die niet op de juiste manier worden toegepast. ‘’Dit is een grote stap naar meer transparantie die moet leiden tot eerlijkere prijzen en een eind moet maken aan de aloude discrepanties in de zuivelindustrie,” stelt plattelandsministerie Defra.

Regels voor stabiliteit en vertrouwen

Het ministerie begon ruim drie jaar geleden met een grote herbeoordeling – de dairy review -van de manier waarop de verschillende schakels in de zuivelketen met elkaar om gaan. Dat leverde een stroom reacties op die de laatste tijd zijn verwerkt. Defra heeft nu de uiteindelijke plannen gepubliceerd die later dit jaar ook wettelijke kracht zullen krijgen. Daarbij gaat het met name over de manier waarop contracten worden ingevuld en verder worden uitgevoerd.

In de eerste plaats kunnen contracten straks niet worden gewijzigd zonder instemming van de boer zelf. ‘Dat moet stabiliteit en vertrouwen in de keten brengen en hopelijk ook een betere dialoog tussen partijen op gang brengen,’ hoopt het ministerie. De contracten moeten verder bepalingen bevatten over een duidelijke en directe manier waarop boeren zorgen over hun contract naar voren kunnen brengen en hoe en hoe snel die vervolgens opgelost moeten worden. Het opzeggen van een contract en eisen om exclusief aan één verwerker te leveren worden aan strikte voorwaarden gebonden. Om dat alles goed uit te voeren, komt er ook een toezichthouder waar beide partijen, zowel de primaire producent als de koper van zijn melk, terecht kunnen.

Staatssecretaris Mark Spencer: ‘’Boeren moeten een eerlijke prijs ontvangen voor hun product en deze regulering biedt hen prijszekerheid en stabiliteit door schriftelijke melk-koopovereenkomsten met duidelijke en eenduidige voorwaarden voor te schrijven. Dit is een mijlpaal in onze pogingen om eerlijkheid en transparantie in de voedingsketens te bewerkstelligen.”

Op de juiste weg

De sectie melkveehouderij van de National Farmers Union juicht het initiatief toe. Voorzitter Michael Oakes: ‘’Oneerlijke melkcontracten vormen al heel lang een belemmering voor de Britse zuivelbusiness en deze veranderingen geven melkveehouders de hoogst gewenste zekerheid en vertrouwen. Ook worden de risico’s beter gedeeld in de hele zuivelleveringsketen. Deze aankondiging betekent dat we op de juiste weg zijn om een sterkere en meer weerbarstiger toekomst voor de Britse zuivelsector te bouwen. We blijven samenwerken met de regering en de verdere keten, niet alleen voor de boerenbedrijven en de andere bedrijven maar ook voor de miljoenen mensen die toegang willen houden tot hoog-kwalitatieve, duurzame en voedzame Britse melk.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin