Doorgaan naar artikel

Biologische melkveehouderij groeit gestaag door

Nederland telde vorig jaar 530 biologische melkveebedrijven en 60 bedrijven in omschakeling. Daarmee groeit de sector gestaag. De hoge prijzen voor gangbare melk vorig jaar hebben weinig effect op die groeicijfers.

Binnen het biologisch segment behoort de biologische melkveehouderij tot de grootste sectoren. Vorig jaar kwam de totale melkproductie uit op bijna 309 miljoen kilo van 530 bedrijven. Dat is in een jaar tijd 13,2 miljoen kilo meer melk. In 2015 was dat nog maar krap 178 miljoen kilo. Er zaten vorig jaar zestig bedrijven in omschakeling, het hoogste aantal sinds vijf jaar.

De meeste zuivelbedrijven hebben een biologische tak, maar de twee grootste spelers zijn EkoHolland en FrieslandCampina. Ruim de helft van de biologisch veehouders is aangesloten bij EkoHolland. “We groeien rustig door”, aldus voorzitter René Cruijsen. Ondanks de moeilijkere marktsituatie van het moment kan de coöperatie de extra liters kwijt.

Prijsverschil tussen gangbaar en biologisch

De afgelopen jaren zat er altijd een redelijk stabiel prijsverschil tussen gangbare en biologische melk. Met de gekte op de grondstoffenmarkten lagen in de tweede helft van vorig jaar de prijzen nagenoeg op hetzelfde niveau. Biologische melk bij FrieslandCampina piekte op een prijs van € 65,60 per 100 kilo in oktober; de garantieprijs van gangbare melk lag toen op € 62,30 en had de hoogste notering in december.

De prijsstelling in de supermarkten is momenteel gunstig

De angst dat vanwege het geringe prijsverschil de animo om over te schakelen zou afnemen bleek ongegrond, aldus Cruijsen. “We hebben geen terugschakelaars gehad, niet bij degenen die in overschakeling zitten en ook niet bij bestaande biologische bedrijven.” Hij verwacht dat het besef er was dat het een tijdelijke situatie was en de keuze voor biologisch langjarig wordt gemaakt. Inmiddels is het prijsverschil weer toegenomen.

Overigens heeft het geringe prijsverschil in de winkel nauwelijks tot meer afzet van biologische melk geleid. Momenteel noemt Cruijsen de prijsstelling in de supermarkten gunstig en ligt de afzet een paar procent boven het niveau van vorig jaar. Wel staan door de moeilijke marktsituatie bio-prijzen onder druk.

Ontwikkeling kostprijs

De algemene verwachting is dat de biologische melkproductie blijft doorgroeien. Wel is er volgens Cruijsen een zorgpunt over de ontwikkeling van de kostprijs, zeker als door milieu- en welzijnsorganisaties extra eisen aan de productie worden gesteld. Ook moeten supermarkten prijsniveaus in de benen houden als het aanbod tijdelijk de vraag overstemd. “We kunnen zelf wel ingrijpen met de productie, maar dat gaat altijd vertraagd aangezien bedrijven twee jaar in omschakeling zitten.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin