Doorgaan naar artikel

Biogas onder druk in Californië

Biogas wordt in de VS ingezet om de uitstoot van broeikasgassen vanuit de melkveehouderij te verminderen. Dat ligt nu onder het vergrootglas door gezondheidsproblemen bij mensen.

De Amerikaanse deelstaat Californië telt 1,7 miljoen melkkoeien en produceert daarmee de meeste melk in de VS. In 2015 waren op die bedrijven 15 biogasinstallaties. Nu zijn het er 120, mede dankzij €263 miljoen aan overheidssubsidies. Doel is te komen tot 350 biogasinstallaties in 2030. Dit om de uitstoot van het broeikasgas methaan met 40 procent te verminderen ten opzichte van 2016.

Die ontwikkeling ligt nu echter onder vuur. Onderzoek toont namelijk een 80 procent grotere ammoniakuitstoot bij het uitrijden van effluent dan bij uitrijden van mest. Dat leidt tot zeer hoge ammoniakconcentraties in de lucht. De San Joaquin valley, het zwaartepunt van de melkveehouderij in Californië, heeft de hoogste ammoniakconcerntratie in de VS en het grootste gehalte aan fijnstof. Meer dan de helft daarvan komt vanuit de melkveehouderij. Hoge concentraties fijnstof en ammoniak leiden tot longaandoeningen bij mensen.

Activisten wijzen op het dorpje Pixley. Dat telt 4.000 inwoners. Het huist 22 melkveebedrijven en een feedlot die samen 118.000 koeien houden. 40 jaar geleden werd hier katoen geteeld, nu grenst het dorp aan een aaneenschakeling van grootschalige melkveehouderijbedrijven waar de koeien in openlucht stallen worden gehouden. Veel van de inwoners lijden aan longaandoeningen en hart- en vaatziekten.

Op dit moment onderzoekt de Princeton University de ammoniakuitstoot en de uitstoot van broeikasgassen in de regio. Data komt nog voor de zomer beschikbaar. Het subsidieprogramma van het CARB, de Californian Air Resources Board, loopt nog tot 2040. Het bestuur van het fonds heeft echter al aangegeven eind begin 2025 de subsidie te heroverwegen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin