Doorgaan naar artikel

Alternatief voor quotumplan FrieslandCampina: groeier betaalt

Actiegroep Het Vrije Coöperatieve Woord komt met een alternatief plan voor melkregulering.

Het melkreguleringsplan van FrieslandCampina stuit op veel weerstand. De actiegroep ’Het Vrije Coöperatieve Woord’ (HVCW) presenteert nu een tegenvoorstel omdat ze de huidige plannen niet in verhouding vinden staan ten opzichte van de investeringen die van veehouders gevraagd worden.

3 jaar 3 cent per kilo inhouden bij overschrijding

“Onze plannen zijn technisch beter uit te voeren voor FrieslandCampina en treffen niet alle veehouders. Wij leggen de verantwoordelijkheid bij de boer die wil groeien, niet bij alle leden”, legt Jan Schouten uit. HVCW stelt voor dat er bij overschrijding van de referentiehoeveelheid maximaal 3 jaar lang 3 cent per kilo melk wordt ingehouden. Daarnaast krijgt een overschrijder 3 jaar alleen de garantieprijs en geen prestatietoeslag. FrieslandCampina hanteert vooralsnog maximaal voor 5 jaar een bedrag van 10 cent bij overschrijding.

Groei door uitwisseling fosfaat

Groei boven de referentiehoeveelheid kan volgens HVCW komen door bijvoorbeeld uitwisseling van fosfaat van jongvee naar melkvee, of wanneer de overheid besluit tot uitwisseling met bijvoorbeeld de varkenshouderij. “We hebben uitgerekend dat wanneer iedereen zijn jongvee inwisselt, dat dat neerkomt op 4 miljard kilo melk. Deze potentiële groei moet door de groeier financieel worden afgedekt”, stelt Schouten.

Groeien door fosfaat en melk van een stopper over te nemen, moet wel mogelijk zijn. Stoppersmelk is en blijft referentiemelk, stellen de veehouders. Deze melk werd al geleverd en is geen kilo boven de referentiehoeveelheid.

Tegen marktconforme marktgroei

HVCW is wel tegen marktconforme melkgroei omdat er nu al genoeg melk in de bulkproducten belandt. In het plan van FrieslandCampina geldt dat als de FrieslandCampina-leden onder het gestelde groeipercentage van 1,5% blijven, niemand ervoor hoeft te betalen. “Ga je er wel overheen, dan betaal je. FrieslandCampina moet toch investeren om die melk te verwerken. We willen de verantwoordelijkheid neerleggen bij de leden en de coöperatie beschermen.”

HVCW verwacht dat hun voorstel meer draagvlak heeft dan het voorstel van FrieslandCampina. Op 29 augustus beslist de ledenraad hierover.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin