Doorgaan naar artikel

Afzien van derogatie geeft hoogste inkomen

Een bedrijf met 100 koeien, een jaarlijkse melkproductie van 1 miljoen kilo en 50 hectare grond realiseert een €13.600 hoger arbeidsinkomen als het veel meer mais gaat telen en afziet van derogatie. Dat blijkt uit een scenariostudie van Wageningen UR in opdracht van zadenleverancier KWS Benelux.

De huidige derogatievoorwaarden, 80% grasland, 20% maisland gecombineerd met weiden van de koeien, is het basisscenario. Dat geeft de veehouder met 100 koeien €8.200 minder arbeidsinkomen dan onder de derogatie zoals in 2014 gold: 70% grasland, 30% maisland. Reden daarvoor zijn vooral de extra voeder- en mestafzetkosten.

Bodemvruchtbaarheid aandachtspunt

Ziet de veehouder af van de derogatie en schakelt hij over op 25% gras, 75% mais en blijft hij de koeien weiden, dan realiseert hij €13.600 meer arbeidsinkomen dan onder 80/20/weiden. Stalt hij de koeien ook nog eens jaarrond op, dan loopt het voordeel ten opzichte van werken onder derogatie-eisen en weiden terug naar €2.000. In deze scenario’s is behoud van bodemvruchtbaarheid wel een aandachtspunt.

Inzet op vergroening

Sterk inzetten op vergroening, dus 40% gras, 45% mais, 10% GPS en 5% luzerne in combinatie met weiden en afzien van de derogatie werkt €1.600 per jaar positiever uit dan 25/75/opstallen. Het voordeel ligt dan €3.600 boven het basisscenario.

 

 
* 7 doorgerekende scenario’s:
1. derogatie oud (70% gras, 30% mais)
2. 25% gras, 75% mais, niet weiden
3. 25% gras, 75% mais, weiden
4. binnen derogatie 10 hectare mais als MKS
5. maisaankopen tot niveau rantsoen oud (1)
6. 40% gras, 30% MKS, 30% mais in bouwplan, weiden
7. vergroening: 40% gras, 45% mais, 10% GPS, 5% luzerne, weiden

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin