Doorgaan naar artikel

‘2 juli is peildatum voor fosfaatrecht’

Afbeelding

Het aantal melkkoeien en jongvee op 2 juli 2015 is bepalend voor het aantal fosfaatrechten dat een boer krijgt.

De extra forfaitaire fosfaatproductie op die datum is een aanvulling op de fosfaatproductie in het referentiejaar 2014. Die fosfaatproductie is het resultaat van het aantal dieren maal de forfaitaire fosfaatproductienorm per dier volgens de tabellen van RVO.nl. Voor melkkoeien is de fosfaatproductie afhankelijk van de gemiddelde melkproductie. Dat is de uitleg van Kees Romijn, voorzitter van LTO Melkveehouderij, over de invoering van fosfaatrechten voor melkveebedrijven. “2014 is de basis, die krijg je in ieder geval”, aldus Romijn, “De basis van de regeling is nu bekend uit de brief van Dijksma. Nu nog extra dieren houden heeft geen zin meer.”

BEX en knelgevallen

Inmiddels zijn honderden vragen binnengekomen bij LTO. In de eerste plaats of het meedoen aan BEX in 2014 betekent dat een bedrijf minder rechten krijgt; volgens Romijn is dat niet het geval omdat er wordt gerekend met forfaitaire fosfaatproductie. Verder zijn er veel vragen over knelgevallen en de gevolgen voor extensieve bedrijven. Volgens Romijn duurt het nog drie tot zes maanden voor er volledige duidelijkheid is: “Binnen drie maanden komt er een wetsvoorstel vanuit het Ministerie van Economische Zaken, vervolgens begint het politieke proces.” En daarna zal er volgens Romijn ongetwijfeld nog een juridische fase volgen bijvoorbeeld over de regeling voor knelgevallen.

Beheer
WP Admin