Doorgaan naar artikel

Zuivelmarkt houdt hoge prijsniveau nog vast

De opslag van zuivelproducten. - Foto: Mark Pasveer

De opslag van zuivelproducten. - Foto: Mark Pasveer

De zuivelmarkt is zowel aan de vetkant, als aan de eiwitkant zeer vast. Ondanks dat de vrees bestaat dat prijzen een vrije val kunnen maken, is er ook een stevig vertrouwen dat het prijsniveau de komende tijd stand houdt.

De prijzen voor zuivelproducten zijn nog steeds hoog. De zuivelmarkten zien aan de vraagkant geen verzwakking, terwijl het aanbod van melk sinds september ver achter blijft. In januari, waar in het verleden meestal een dip was te noteren in de zuivelconsumptie, laat nu nauwelijks een krimp zien. Dat wordt natuurlijk ondersteund door kopers die normaal gesproken in het najaar posities afdekken voor het opvolgende jaar. Nu hebben veel kopers juist gewacht op een inzinking van de zuivelmarkt, die zich nog niet heeft getoond dit jaar. Daardoor worden veel posities op de korte termijn afgedekt.

Kleine melkproductie

Vanaf september blijft de melkproductie in de drie grote zuivellanden Frankrijk, Duitsland en Nederland achter. Deze landen produceren met elkaar ongeveer de helft van de Europese melk en zijn daardoor beeldbepalend. Tussen september en de laatst bekende aanvoercijfers van november zakte Frankrijk gemiddeld 2,4%, dat gelijk staat aan 135.820 ton over die drie maanden. In Duitsland zakte de melkproductie zelfs met bijna 200.000 ton melk. Volgens cijfers van het Duitse marktbureau ZMB blijft de melkproductie in Duitsland ook in de eerste twee weken van december achter met 2,4%.

Recent maakte RVO de Nederlandse aanvoercijfers over december bekend. In die maand bedroeg de melkproductie 1,12 miljoen ton, dat net zoals de voorgaande maanden 4% achterbleef ten opzichte van december 2020. Gemiddeld daalde de melkaanvoer vanaf september met bijna 46.000 ton melk per maand. De uiteindelijke productiedaling wordt enigszins gecompenseerd door Italië, Ierland en Hongarije en komt uit op 1% minder over de maanden september tot en met november.

De prijs van mageremelkpoeder is in de laatste maanden sterk gestegen. Lange tijd werd rechtstreeks mageremelkconcentraat verkocht en kon worden geput uit voorraden. Deze zijn nu op en productiekosten stegen flink afgelopen tijd.

Mondiaal minder melk

Niet alleen in Europa is de melkproductie lager dan vorig jaar. Ook in Nieuw-Zeeland en Australië daalde de productie. In Nieuw-Zeeland daalde de aanvoer als gevolg van een koud en nat voorjaar met 5,5% in december. In oktober was het verschil nog 3%. De verwachting is dat de uiteindelijke productiedaling over het hele seizoen beperkt blijft tot 0,5%. Toch zijn de omstandigheden niet in het voordeel gewijzigd. Nieuw Zeeland heeft nu te maken met hitte en droogte.

In de Verenigde Staten koerste men nog op een flinke surplus van melk af. In mei werd zelfs 5% meer melk geleverd dan een jaar eerder. Inmiddels is ook daar een flinke teruggang gemeld. In december bleef de productie ongeveer gelijk ten opzichte van december 2020. Over heel vorig jaar is er toch nog 1,6% meer melk geproduceerd in de Verenigde Staten.

Op wereldniveau zijn de prijzen van mageremelkpoeder sterk naar elkaar toe gegroeid op een hoog niveau. De Verenigde Staten richten zich intern en op Zuid-Amerika. Dat biedt voor Europa nog kansen om het ondanks de prijs te exporteren. Al wordt het al merkbaar lastiger.

Uitdagingen

De wereldzuivelhandel heeft een aantal uitdagingen aan te gaan. Uiteraard zijn de hoge prijzen van de zuivelproducten er een van. Zeker in landen waar een groot deel van de maandelijkse inkomsten aan voedsel wordt besteed, zal er merkbaar minder worden geconsumeerd. Daarnaast spelen transport en arbeid een grote rol. Hierdoor kunnen de Verenigde Staten geen rol van betekenis spelen op de wereldmarkt. Dat biedt veel kansen voor onder andere mageremelkpoeder. Ondanks de relatief hoge prijs van het Europese product blijft het gewild. Een grote onzekere factor in het hele verhaal blijft China. Er zijn grote twijfels of het land zoveel zuivel blijft kopen als het in 2021 deed en er zijn signalen dat de economie ook daar minder hard groeit dan eerder ingeschat.

Echter kampen veel melkveehouders met uitdagingen om hun melkproductie serieus te laten stijgen. Naast wetgeving speelt een mindere ruwvoerkwaliteit en duur aanvullend voer een rol. De melkproductie stijgt wel weer, maar er is veel twijfel of het op het niveau van voorgaande jaren komt. Dat versterkt de verwachting dat ook in de komende maanden een stevige melkprijs uitbetaald wordt.

Vollemelkpoeder is het product van Oceanië en speelt Europa een bijrol. Vooral op prijs moeten we het afleggen. Tot en met november voert Nieuw-Zeeland 1,4 miljoen ton uit, tegen 261.000 ton dat Europa exporteert. China is grootverbruiker en voerde in dezelfde periode ruim 800.000 ton poeder in.Ook boter maakt in alle werelddelen een flinke prijsstap naar boven. In de Verenigde Staten laat het product de snelste groei zien. Door het kleinere prijsverschil met room begint de boterproductie op gang te komen, al loopt dat niet overal soepel door tekort aan personeel en transport.

Beheer
WP Admin