Doorgaan naar artikel

Sodiaal: ‘naar gemiddeld 48 cent in 2023’

De grootste Franse zuivelcoöperatie Sodiaal streeft voor dit jaar naar een gemiddelde melkprijs van € 48 per 100 liter, bonussen inbegrepen.

De beoogde melkprijs van € 48 zou bijna 8% meer zijn dan de € 44,70 van vorig jaar en een derde meer dan wat er in 2019 voor de melk werd betaald. “Zo’n beloning is absoluut noodzakelijk voor het behoud van onze sector en de vernieuwing van de generaties. We willen de melkveehouders op alle manieren blijven steunen. De veeteelt ligt ook hier in Frankrijk van alle kanten onder vuur de laatste tijd, zowel van links als van rechts. Wij geloven in de toekomst van melk en we willen al onze energie inzetten om de sector te laten voortbestaan.”

Jaarcijfers Sodiaal

Bestuursvoorzitter Damien Lacombe sloeg bij de perstoelichting op de jaarcijfers van zijn organisatie een vastberaden toon aan. Ook hij is, net als veel collega’s, geschrokken van een recent rapport van de Rekenkamer waarin wordt aanbevolen de Franse rundveehouderij met zeker 20% te krimpen om aan de klimaatdoelen te voldoen. “We moeten niet luisteren naar al die kretologie die over ons uit wordt gestrooid en de moed er in houden. Ons doel is de waarde van melk en wat daarvan gemaakt wordt te verdedigen en in het belang van onze leden ook verder op te voeren. We moeten niet achteruit gaan, maar volop inzetten op de toekomst.”

Wij zijn erin geslaagd bij de grote supermarkten prijsverhogingen van 15 tot 20% te verkrijgen voor onze producten

Sodiaal verwerkte vorig jaar 4,3 miljard liter melk van ruim 16.000 leden, ofwel gemiddeld 445.592 liter per boerenbedrijf. De omzet kwam met € 5,4 miljard 19,5% hoger uit op jaarbasis, wat deels te danken was aan hogere winkelprijzen en daarnaast aan het terugkopen van het belang in Yoplait dat in handen was van het Amerikaanse General Mills. “Wij zijn erin geslaagd bij de grote supermarkten prijsverhogingen van 15 tot 20% te verkrijgen voor onze producten. Dat was echter wel na een jaar of tien van stagnatie, een periode waarin we veel melkveehouders zijn kwijtgeraakt. Dankzij die hogere prijzen is het vertrouwen bij veel boeren teruggekeerd en durven ze weer te geloven in de toekomst”, denkt Lacombe.

De coöperatie leed onder de streep wel een verlies van € 68,2 miljoen. In 2021 realiseerde het nog € 9,5 miljoen winst. Het verlies is voornamelijk veroorzaakt door sociale regelingen rond de sluiting van twee fabrieken. “Het jaar 2022 was zeker een atypisch jaar voor de hele sector, de inflatie raakte niet alleen de boeren maar zeker ook de verwerkers”, aldus de bestuursvoorzitter.

Meer streekproducten

Maar Lacombe wil niet te lang stil staan bij het verleden: “Onze route op lange termijn is duidelijk: meer waarde toevoegen om dat te kunnen delen zodat de producent een rechtvaardige beloning ontvangt. Daarnaast moeten we werken aan een sterke verankering in de regio’s, met het ook in bergachtige of afgelegen streken gegarandeerd ophalen van de melk en met meer streekproducten om aan de vraag van de consument te voldoen. Bij dat alles zetten we nadrukkelijk ook in op de transitie naar een meer duurzame landbouw. Maar nogmaals: om die omslag mogelijk te maken, hebben we wel een voldoende waardering en dus prijs voor onze melk en producten nodig.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin