Doorgaan naar artikel

Recordhoogte voor melkprijs FrieslandCampina

De melkprijs van FrieslandCampina stijgt in mei met € 4 naar € 52,50 per 100 kilo melk. Daarmee doorbreekt de garantieprijs de magische grens van € 50 per 100 kilo. Nog niet eerder heeft de zuivelverwerker zo’n prijsniveau voor melk uitbetaald.

De vraag naar zuivelproducten blijft volgens het concern aanhouden en de verwachting is dat de boerderijmelkprijzen van de referentiebedrijven verder zullen stijgen door het achterblijven van de melkaanvoer.

In januari bedroeg de garantieprijs nog € 45 per 100 kilo melk, inmiddels is deze al bijna 17% gestegen. In 2013 werd het hoogste niveau in november bereikt. Toen bedroeg de melkprijs ruim € 46 per 100 kilo. De laatste keer dat de garantieprijs boven de € 40 per 100 kilo uitkwam, was in 2017. Toen werd net de € 41 bereikt.

Volgens berekeningen van Boerderij komt de basisprijs uit op € 51,97 per 100 kilo melk. Bij een maximale premie kan het bedrag voor de melkveeveehouder oplopen tot € 55,47 per 100 kilo melk Dat is bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo melk, met 5 cent in mindering gebracht voor de bijdrage aan ZuivelNL.

Kostenzijde melkveebedrijven

Aan de kostenzijde waren er voor melkveebedrijven al flinke verschuivingen geweest, maar de inval van Rusland in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat kosten nog veel verder zijn gestegen. Kunstmest is ten opzichte van vorig jaar zo’n 2,5 keer duurder geworden in prijs, diesel is 50% gestegen in prijs. Maar ook veevoer en grondstoffen zijn flink in prijs gestegen.

Melkaanvoer onder niveau vorig jaar

De Nederlandse melkaanvoer blijft, mede door het dure veevoer, nog steeds onder het niveau van vorig jaar. Volgens de laatste cijfers van RVO was de achterstand in maart nog 2,5%. Ook in omringende landen, zoals Duitsland en Frankrijk blijft de melkproductie zo’n 2% onder het niveau van 2021. In de zuivelmarkt is dat nog steeds goed merkbaar. Normaal gesproken zijn dit de maanden dat seizoensmatig het meeste wordt gemolken, maar dit jaar blijft de zuivelmarkt met een kleinere hoeveelheid melk werken en blijven ook vet- en eiwitgehalten achter op het voorgaande jaar. De meeste zuivelproducten zijn relatief duur en de markt voelt vast aan.

Er is wel enige bezorgdheid of consumenten door de sterke inflatie zuivel op hun boodschappenbriefje houden, maar zolang Europa in productie achterblijft, zijn de vooruitzichten voor de rest van het jaar goed.

Biologische melkprijs

De biologische melkprijs komt in mei met een verhoging van € 1,75 uit op een melkprijs van € 55,50 per 100 kilo melk. Volgens FrieslandCampina houdt ook de vraag naar biologische zuivelproducten aan, waar een verdere prijsstijging van biologische referentierpijzen het gevolg van is. Opvallend is dat het verschil van de traditionele melkprijs en biologische melkprijs dichter bij elkaar liggen. Een melkveehouder die de Planetproof- en weidegangtoeslag ontvangt, ontvangt een hogere melkprijs dan een biologische melkveehouder.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin