Doorgaan naar artikel

Nestlé is bereid premium te betalen voor broeikasgasreductie

Nestlé is bereid een premium te betalen voor de reductie van broeikasgassen op melkveebedrijven. Samen met Vreugdenhil Dairy Foods investeert het voedingsmiddelenbedrijf tot 2030 ruim € 50 miljoen.

Nestlé en Vreugdenhil investeren samen fors in de reductie van broeikasgasemissies op melkveebedrijven. Tot 2030 gaat het om een bedrag van ruim € 50 miljoen. Het geld is beschikbaar voor diverse maatregelen om de broeikasgasuitstoot van melkveebedrijven, die aan Vreugdenhil leveren, richting 2030 te halveren. Afgelopen week was op de Dairy Campus in Leeuwarden een eerste bijeenkomst voor ketenpartijen.

Duurzaamheid van melk onbetwistbaar

Nestlé neemt direct of indirect melk af van meer dan 200.000 melkveehouders in 27 landen wereldwijd. Daarnaast koopt de onderneming ook zuivelingrediënten in als melkpoeders, wei en lactose. Robert Erhard, hoofd duurzame landbouwontwikkeling voor zuivel bij Nestlé, gaf in een videoboodschap aan dat zuivelingrediënten ook in de toekomst van essentieel belang blijven voor de producten die de voedingsmiddelengigant op de markt brengt. Melkveehouders hoeven daaraan niet te twijfelen, maar de sector zal volgens hem wel moeten veranderen. Erhard vindt dat de duurzaamheid van melk onbetwistbaar moet worden. Reden voor Nestlé de praktijken van regeneratieve landbouw te omarmen en melkveehouders te stimuleren bijbehorende landbouwpraktijken toe te passen.

Een pilot met 17 Vreugdenhil-melkveebedrijven

Zo’n anderhalf jaar geleden startte in Nederland een pilot met 17 Vreugdenhil-melkveebedrijven. Dit jaar komen daar 34 bedrijven bij. Doel is te groeien naar 267 bedrijven in 2030. Er is gekozen voor stapsgewijze groei om deelnemers goed te kunnen begeleiden. Daarbij is het volgens Marjolein de Kreij, manager milk supply bij Vreugdenhil, ook de bedoeling dat melkveebedrijven buiten het programma van de opgedane kennis profiteren. Ze is positief over de vele aanmeldingen.

De uitdaging binnen het programma is om onderzoeksresultaten nu in de praktijk te brengen. Daarvoor ontwikkelde Wageningen UR op basis van wetenschappelijk onderzoek een instrument met 18 maatregelen. Het gaat bijvoorbeeld om het zaaien van een grasklavermengsel, verbetering van diergezondheid, aanpassingen aan de mestopslag of de verwerking van mest. De 17 proefbedrijven worden begeleid door PPP-Agro Advies. Daarbij stelt het adviesbureau voor de nieuwe deelnemers het plan van aanpak op. De resultaten moeten komende jaren tot uiting komen in de KringloopWijzer, zo legt De Kreij uit.

Aan de slag met methaanremmer Bovaer

Een van de deelnemers, melkveehouder Tijmen Nagel in Beilen, gaat dit jaar aan de slag met methaanremmer Bovaer. Hij melkt zo’n 200 koeien op 115 hectare. Aangezien hij geen voer mengt, kan hij het poeder niet op deze manier aan het rantsoen toevoegen. Het mengen van Bovaer is essentieel voor een goede opname. Als oplossing besloot hij de mineralen uit het krachtvoer te halen. Het mineralenmengsel wordt vervolgens gemengd met Bovaer en aan de koeien verstrekt. Zowel de aanpassing van zijn voerwagen als het middel Bovaer wordt vanuit het fonds vergoed. Hij wacht momenteel nog op het krachtvoer en het mineralenmengsel en gaat dan van start. De uitdaging is vervolgens om tot een goede dosering te komen om tot 30% reductie te komen.

Maatwerk

Op vragen welke premie in de toekomst passend is voor reductie van de broeikasgassen kwam tijdens de bijeenkomst zowel van Nestlé als Vreugdenhil nog geen antwoord (red. Vreugdenhil betaalt momenteel een duurzaamheidspremie van maximaal € 0,60 per 100 kilo melk). Een voorstel van € 0,02 per kilo melk deed Klaas Cuperus, hoofd duurzaamheid Nestlé Nederland, af als te gemakkelijk gedacht. Het gaat volgens hem om maatwerk. Of een premie van € 0,02 aantrekkelijker is dan een vergoeding van alle transitiekosten is dan ook de vraag.

De huidige vergoeding kan volgens verschillende aanwezigen nog wel eens gunstiger uitpakken, zo was in de wandelgangen te horen. Nagel gaf aan dat hij € 0,02 in ieder geval een mooi begin zou vinden. De zaal kon er de humor wel van inzien. Cuperus sprak in ieder geval hardop uit dat Nestlé bereid is een premium te betalen voor de reductie van broeikasgassen op melkveebedrijven.

Inzet Nestlé

Het is opvallend hoe Nestlé zich inzet om klimaatverandering tegen te gaan. Het voedingsmiddelenbedrijf wil daarin optrekken met melkveehouders en andere ketenpartijen en staat open voor nieuwe initiatieven. Doel is volgens Cuperus om te komen tot een nieuwe duurzaamheidsstandaard die net zo vanzelfsprekend is als de HACCP-standaard voor voedselveiligheid, die in de jaren zestig is ontstaan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin