Doorgaan naar artikel

‘Melkprijs stijgt op termijn minder hard dan verwacht’

De melkprijs gaat minder hard stijgen dan tot nu toe werd aangenomen door een toename van de melkproductie. Naar verwachting stijgt de Nederlandse melkproductie de komende tien jaar met circa 17 procent en van de EU met 8 procent.

Daarnaast staat een aantal bedrijven voor de uitdaging hun strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu, zoals het mestbeleid. Dat zijn enkele conclusies uit een studie over het effect van de afschaffing van het melkquotum op de Nederlandse zuivelsector door LEI Wageningen UR.

Naar verwachting zal de melkproductie in de omringende EU-lidstaten ook toenemen. Met name in Noord-Europa zal de melkproductie groeien, met uitzondering van Scandinavië. De toename van de melkproductie in Polen, Duitsland, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Ierland, België en Frankrijk wordt geschat op circa 12 miljoen ton. Er zijn ook lidstaten waarin de melkproductie onder druk komt te staan, maar per saldo zal de melkproductie toenemen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin