Doorgaan naar artikel

Leveranciers Vreugdenhil eisen transparant melkprijssysteem

Een groep leveranciers van Vreugdenhil Dairy Foods stapt naar de Geschillencommissie Oneerlijke Handelspraktijken Landbouw- en Voedselvoorzieningsketen. Dit uit onvrede over de door de zuivelonderneming gehanteerde melkprijssystematiek.

De 140 melkveehouders, verenigd in leveranciersvereniging Holland Dairy Producers (HDP), hebben de zuivelonderneming herhaaldelijk gevraagd om een transparant melkprijssysteem, maar krijgen volgens HDP-voorzitter Dick van Selm tot nu toe nul op rekest. De zuivelfabriek zou steevast antwoorden dat de melkprijs marktconform is.

Van Selm heeft de klacht nu, als voorzitter en mede namens de aangesloten leveranciers, aan de geschillencommissie voorgelegd. “Het moet nu door de geschillencommissie beantwoord worden of Vreugdenhil Dairy Foods zich aan de Wet Oneerlijke Handelspraktijken (Wet OHP) houdt en eenzijdig maandelijks de melkprijs voor ons als leveranciers mag vaststellen en veranderen”, aldus Van Selm.

Gesprekken

Vreugdenhil laat in reactie weten de uitspraak van de geschillencommissie met vertrouwen tegemoet te zien. De onderneming voert al langere tijd gesprekken met de leveranciersvereniging. Directeur Milk Supply Patrick Besten is van mening dat afgelopen zomer is overeengekomen door een onafhankelijke deskundige een model te laten opstellen. Uit dit model zou een melkprijs komen als benchmark ten opzichte van de Vreugdenhil-melkprijs. Hij lijkt verrast door de brief waarin HDP vorige week bekendmaakte de klacht toch aan de geschillencommissie voor te leggen.

Van Selm bevestigt dat Vreugdenhil bereid is mee te werken aan een benchmarkmodel om dat vervolgens naast de uitbetalingsprijs te leggen. HDP wil echter dat de benchmark leidend wordt en daar zou de zuivelonderneming niet in mee gaan.

Als reden wordt volgens Van Selm gegeven dat de continuïteit van de fabriek in het geding zou kunnen komen wanneer de prestaties van de verwerking en sales tegenvallen. De HDP stelt dat het niet langer acceptabel is om bij mindere prestaties van de afnemer de melkprijs voor de leverancier als sluitpost te gebruiken.

Positie versterken

De Wet OHP is vorig jaar ingevoerd. Doel van de wet is om de onderhandelingspositie van boeren, tuinders en vissers tegenover grotere geconcentreerde marktpartijen te versterken. De geschillencommissie kan een bindende uitspraak doen over wie gelijk heeft en kan daarnaast een schadevergoeding toekennen. Na indiening van de klacht bekijkt de commissie of de klacht in behandeling wordt genomen. Zo ja dan volgt gemiddeld na 8 weken een besluit.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin