Doorgaan naar artikel

Inkomens gangbaar en biologisch vergelijkbaar

De grotere biologische melkveebedrijven met gemiddeld 119 melkkoeien hebben over de periode 2017-‘19 een vergelijkbaar inkomen per onbetaalde arbeidsjaareenheid als de grotere gangbare melkveebedrijven die 143 koeien houden.

Dat meldt Wageningen Economic Research op basis van en analyse van cijfers uit het Bedrijveninformatienetwerk. De kleinere biologische bedrijven met gemiddeld 51 melkkoeien hebben een lager inkomen dan hun gangbare collega’s met gemiddeld 60 koeien, maar het verschil is niet significant.

De biologische melkprijs lag in de periode 2017-‘19 alle jaren rond de € 50 per 100 kilo. De gangbare melkprijs lag in dezelfde periode tussen de bijna € 38 en ruim € 40 per 100 kilo. Het inkomen op grotere gangbare melkveebedrijven lag daarbij op een vergelijkbaar niveau als dat van grotere biologische bedrijven. Dit was in de jaren daarvoor niet het geval. In 2015 en 2016 was sprake van een lage gangbare melkprijs. Daardoor lag het inkomen destijds de helft tot bijna driekwart lager dan op de biologische bedrijven.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin