Doorgaan naar artikel

Arla’s prestatieprijs over 2022 komt uit op €55,10 per 100 kilo

De omzet van zuivelonderneming Arla is in 2022 met 23,2% gestegen naar € 13,8 miljard. De winst kwam uit op € 382 miljoen. Bovenop de voorschotprijs van 52 cent per kilo betaalt het nog 2,2 cent na.

Deze omzetstijging is vooral een gevolg van de gestegen prijzen. De nettowinst kwam uit op € 382 miljoen, goed voor een winstmarge van 2,8%, het ondereind van een gewenste marge tussen de 2,8 en 3,2%. De winst werd gedreven door ongekend hoge marges op basisproducten, die in combinatie met hoge productiekosten de marges van retail en foodservice onder druk zetten.

Merken van Arla

Arla’s merken hadden het vooral in Europa zwaar. De volumes van bekende merken als Arla, Lurpak en Castello krompen met respectievelijk 4,3%, 7,6% en 6,9%. In omzet groeiden de merken wel als gevolg van de hogere prijzen. Zo groeide de omzet van Castello met bijna 25%. Buiten Europa deden de merken van Arla het beter. De merken Puck en Starbucks groeiden met respectievelijk 4,7% en 12,4% in volume.

Melkprijzen niet terug naar niveau voor 2022

De melkprijzen keren niet terug naar niveaus van voor 2022, maar het extreem hoge niveau van afgelopen jaar zien we dit jaar ook niet terug. Dat zei Arla-topman Peder Tuborgh bij de presentatie van de jaarcijfers over 2022. Hij verwacht dat zuivelondernemingen in Europa tot de zomer een neerwaartse correctie op de melkprijs doorvoeren.

Arla betaalde afgelopen jaar een recordvoorschotmelkprijs van gemiddeld 52 cent per kilo melk. Dat is een stijging van 40,5% ten opzichte van een jaar eerder. Daar komt nog een nabetaling bij van 2,2 cent per kilo melk. Van deze nabetaling is voor het eerst al een halve cent uitbetaald met een halfjaarlijkse betaling afgelopen september. De prestatieprijs, die gebruikt wordt om de waarde te meten die Arla per kilogram melk creëert, nam afgelopen jaar toe met 38,8% naar 55,1 cent per kilo melk.

Achterblijvende melkproductie

De hoge melkprijzen van afgelopen jaar waren een gevolg van achterblijvende melkproductie. De aanvoer daalde met 1% bij een stabiele vraag. Dit zorgde voor een ongekende stijging van de prijzen van bulkzuivel met gemiddeld 55%. De balans tussen aanbod en vraag keerde gedurende het vierde kwartaal van 2022 terug. Momenteel is het melkaanbod volgens Arla nog groter dan de vraag.

Verduurzaming van de melkproductie

De hogere inkomsten hebben leden-melkveehouders geholpen de fors gestegen kosten te dragen. De prijzen van voer, kunstmest en energie stegen naar ongekende hoogte. Ook hielp de hogere melkprijs melkveehouders te investeren in verduurzaming van de melkproductie. Arla-doelstelling is om de CO2-emissies op het boerenerf in 2030 met 30% te hebben verminderd. Tuborgh is ervan overtuigd dat deze doelstelling met technische oplossingen valt te realiseren zonder dat dit de melkproductie schaadt. De ledenmelkveehouders wisten hun CO2-uitstoot per kilo melk afgelopen jaar met 2% te verlagen naar 1,2 CO2-equivalenten per kilo melk.

Arla’s melkaanvoer daalde afgelopen jaar licht van 13,6 naar 13,5 miljard kilo. De daling zat hem niet in de aanvoer van ledenmelk, maar door een lagere aanvoer van leveranciers.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin