Doorgaan naar artikel

Meer melkrobots op minder bedrijven

Foto: Mark Pasveer

Foto: Mark Pasveer

Ondanks een teruglopend aantal melkveebedrijven neemt het aantal bedrijven met een automatisch melksysteem nog altijd toe. Vooral het aantal bedrijven met visgraatmelkstallen neemt af.

De automatisering in de melkveehouderij lijkt niet te stoppen. Want ondanks een afname van het aantal melkveebedrijven met 737 stuks tot 14.471 bedrijven, groeit het absolute aantal bedrijven dat met een melkrobot werkt. Dat blijkt uit cijfers van stichting KOM (Kwaliteitszorg Onderhoud Melkinstallaties) in Zutphen.

Op peildatum 24 december 2023 waren er 4.947 bedrijven met een automatisch melksysteem. Begin 2023 waren dat er nog 4.801. De toename in de krimpende markt is daarmee 146 bedrijven. De nieuwe bedrijven, alsook de bedrijven die een extra robot hebben gezet, leiden tot 841 extra melkboxen in Nederland. Daarbij zijn ook melkrobots die gerenoveerd zijn of vervangende melkrobots. Het totaal aantal opleveringen, uitbreidingen of renovaties kwam over 2023 uit op 989. Daarmee beslaat het aandeel melkrobots 85% van al deze acties. Het aandeel melkveebedrijven met een automatisch melksysteem is gegroeid tot 34,2%.

Voor alle overige melksystemen geldt een min of meer gelijk blijvend aantal gebruikers of een daling ten opzichte van begin 2023. Een van de melkstaltypen die qua aantal stabiel blijft is de swingover-melkstal met 468 stuks (-1). Ook de draaimelkstal levert amper in. Hiervan zijn er nu 873 (-10) in gebruik. Een lichte daling is te zien bij de zij-aan-zijmelkstallen. Daarvan zijn er 166 minder. Dat lijkt veel, maar op het totaal van nog altijd 3.489 stallen is het procentueel een lichte daling.

De sterke dalers zijn te vinden in nog aanwezige visgraatmelkstallen, de tandemstallen en de grupstallen. De visgraatmelkstallen leveren 626 bedrijven in op een totaal van 3.878 stallen. De tandemstallen dalen met 64 stuks tot een totaal van 245. De grupstal wordt langzamerhand ook uitgefaseerd. In 2023 zijn 106 grupstallen uit gebruik genomen en zijn er nog 571 actief.

Beheer
WP Admin