Doorgaan naar artikel

Deense veehouder breidt uit en zorgt voor meer flexibiliteit

Een succesverhaal vanuit Denemarken, waar Johan en Anne Kathrine Bebe nadruk leggen op automatische oplossingen in de stal. Met behulp van de Lely Vector worden er circa 200 koeien gevoerd. Dit biedt hun een goede flexibiliteit en mogelijkheden voor de optimalisering van de voerefficiëntie.

‘Wij zijn graag bezig met zowel de dieren als het werk op het veld’, aldus Johan, ‘en daarom hebben wij ervoor gekozen om op grote schaal te automatiseren. Zo bereiken we meer en tegelijkertijd hebben we altijd de vinger aan de pols.’

In 2017 maakten Johan en Anne de stap naar melkveehouderij en kochten ze hun boerderij. Op hun bedrijf Ålegård is sindsdien de veestapel uitgebreid van 150 naar 200 koeien en zijn de stallen uitgebreid, onder andere met nog één Lely Astronaut A5 melkrobot en één Lely Discovery Collector. In het voorjaar van 2022 werd ook nog het voersysteem Lely Vector geïnstalleerd.

Optimaliseren van de voerefficiëntie

Johan verteld over zijn motieven om te kiezen voor een automatisch voersysteem, ‘Flexibiliteit was de primaire reden om te kiezen voor de Lely Vector. Met automatisch melken hebben wij altijd een goed ritme in de stal, en het verstrekken van vers voer 20 keer per dag betekent veel voor de voeropname. We kunnen veel specifieke voercombinaties realiseren en daardoor kunnen wij met hetzelfde voer en dezelfde kudde een betere voerefficiëntie bereiken.’

Minstens zo belangrijk is dat het -in vergelijking met voorheen- een vrij weekend oplevert. ‘In het weekend is het immers niet nodig om met een volle voerwagen te rijden. In de loop van de week hebben we de flexibiliteit om de voerkeuken te vullen wanneer het ons uitkomt, bijvoorbeeld tussen vergaderingen in. Het vullen kun je de dag ervoor of erna doen en dit biedt ons heel veel flexibiliteit.’

De overstap naar automatisch voeren

Bij de koeien was er weinig verandering te merken en de overstap verliep soepel. ‘Het systeem draait goed en er zijn geen storingen geweest’, aldus Johan. Hij gaat verder: ‘De koeien zijn erg blij met de overstap naar de Lely Vector en zo wij ook, één van de voordelen, is namelijk een hogere voeropname. Onze grootste en enige zorg is dan ook de voerkeuken, de zorg dat de keuken op de juiste momenten wordt gevuld en leeggemaakt. Het is een even oefenen, maar het

wordt op den duur een gewoonte.’

Voordat het Lely Vector-systeem werd geïnstalleerd, was Johan zelf verantwoordelijk voor het mengen en inladen van voer. ‘ Vergeleken met vroeger ben ik nu niet meer dan eenderde van mijn tijd hieraan kwijt’, zegt Johan. Het laden van het voer is uiteraard hetzelfde gebleven. Het verschil is dat je zelf de voersoorten bij elkaar brengt, en dan zorgt het systeem voor het daadwerkelijke mengen. Daarnaast is er ook veel besparing doordat de trekker niet aan hoeft te staan voor het mengen en dus geen diesel verbruikt. De exacte cijfers heb ik niet, maar ik ben er absoluut zeker van dat er minder diesel wordt verbruikt dan gebruikelijk.’

Het belangrijkste bij het Lely Vector-systeem is in Johans ogen de flexibiliteit om te kunnen voeren wanneer je wilt. ‘En dan doet het systeem de rest. En dan heb je nog de vele specifieke mengsels. We kunnen optimaliseren met hetzelfde voer en dezelfde kudde, en dát is waar het echt om gaat.’

Management met Lely Horizon

De installatie van het voersysteem bij Johan en Anne Kathrine vond bijna gelijktijdig plaats met de introductie van het nieuwe Lely Horizon managementsysteem; al met al dus een complete transitie. ‘Gelukkig is het systeem zo eenvoudig ingericht dat het in samenhang met de nieuwe mogelijkheden begrijpelijk is, ook wat betreft de toegang vanaf de telefoon. Het is gewoon een kwestie van wennen aan een aantal nieuwe, vereenvoudigde zaken, en daarmee ook het beheer van het Vector-systeem in het dagelijks leven. Er zijn veel nuttige kengetallen, en het is dus een kwestie van kiezen welke je wilt gebruiken’, deelt Johan over Horizon.

In het dagelijks leven gebruiken zowel Johan als zijn voermedewerker Lely Horizon om de koeien in de gaten te houden: ‘Zo kunnen wij op afstand voor onze koeien zorgen. Een heel interessant hulpmiddel waarover we nu beschikken is de koe-index, zoals de prestaties van de individuele koe. Op het niveau van de koeien zie je veel meer en het programma ondersteunt je door oplossingen aan te dragen. Voor mij is de belangrijkste lijst in Horizon gezondheids-gerelateerd; zo worden via de tags van de koeien de vreet- en herkauwtijden in kaart gebracht. Horizon levert veel belangrijke informatie op over het verloop van ziekten, maar je kunt ook de ontwikkeling van de koe in verband met het afkalven volgen.‘

Als internationaal familiebedrijf in de agrisector is Lely dagelijks bezig het leven van veehouders aangenamer te maken met innovatieve oplossingen en gerichte services. Daartoe biedt het bedrijf oplossingen voor nagenoeg alle werkzaamheden in de koeienstal: van melkrobots tot verzorgingsproducten, van automatische voersystemen tot stalreinigers. En advies voor het slim inrichten van het melkveebedrijf met gebruik van managementsystemen.

Meer over Lely

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin