Doorgaan naar artikel

Weidegang koeien op 82% van de bedrijven

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Het aantal melkveebedrijven waar de koeien buiten lopen, is in weideseizoen 2018 gestegen naar 82%. Dat meldt Duurzame Zuivelketen.

De cijfers komen tot stand uit de gegevens van de zuivelondernemingen. Van de 82% bedrijven past 74,8% volledige weidegang toe. Dat betekent dat de koeien minimaal 720 uur per jaar buiten zijn, ofwel 6 uur per dag gedurende 120 dagen. Het resterende deel van de bedrijven past deelweidegang toe. Daarin heeft minimaal een kwart van de dieren weidegang.

De 82% is het hoogste percentage sinds de zuivelsector in 2012 de weidegang van koeien stimuleert.

Convenant Weidegang

In 2012 is het Convenant Weidegang gestart. De doelstelling was de afname van weidegang een halt toe te roepen en dit om te buigen naar weer een toename van de weidegang, in elk geval tot het niveau van 2012. Dat lag toen op 81,2%. Het dieptepunt was in 2014, toen nog 77,8% van de bedrijven hun koeien weidegang boden.

Gestelde niveau gerealiseerd

Het gestelde niveau van 81,2% is dus dit jaar gerealiseerd en zelfs overschreden. Het percentage komt ook tegemoet aan politiek gestelde grenzen in het regeerakkoord waarin opgenomen is dat de sector tot 2020 de tijd had om de zelf gekozen doelstelling te halen.

Duurzame Zuivelketen heeft geen gegevens over het percentage koeien dat buiten komt en verwijst naar CBS. Deze organisatie meldde afgelopen juli dat 68% van de melkkoeien weidegang krijgt en dat is 2% meer dan in het jaar ervoor.

Oorzaken van toename

De toename van de weidegang is onder meer te danken aan nieuwe weiders. Volgens Duurzame Zuivelketen is op honderden melkveebedrijven besloten de koeien weer buiten te laten lopen, nadat zij hun vee eerder het hele jaar door op stal hielden.

Partijen in de zuivelketen hebben de afgelopen jaren diverse acties ondernomen om weidegang te stimuleren. Zo keren zuivelondernemingen de weidepremie uit aan veehouders die hun koeien buiten laten lopen. Deze premie is in de loop van de jaren bij verschillende zuivelondernemingen ook verhoogd.

Beheer
WP Admin