Doorgaan naar artikel

Veevoerspoor op zijn vroegst in mei

Veevoermaatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen kunnen naar verwachting op zijn vroegst in mei van kracht worden. Dat heeft minister Carola Schouten dinsdag 17 december gemeld in de Eerste Kamer bij de behandeling van de Spoedwet aanpak stikstof. Die wet werd met een nipte meerderheid aangenomen.

Voermaatregelen moeten zowel in Nederland aan het parlement als aan de Europese Commissie worden voorgelegd. De minister wil een maatregelen nemen die tot geen of weinig extra kosten voor de boer leidt. En als die kosten er wel zijn, wil het kabinet kijken welke voorzieningen hiervoor kunnen worden getroffen.

Schouten heeft met het Landbouw Collectief afgesproken dat veevoermaatregelen samenhangen met het beweiden en de toepassing van mestverdunning met water. Veevoermaatregelen worden in overleg met het Landbouw Collectief uitgewerkt, zegt de minister. Zij wil zorgen dat boeren optimaal geïnformeerd worden over de manieren waarop het voer kan worden aangepast, en welke gevolgen dat heeft. Hoe de maatregelen precies in een vat worden gegoten, is ook afhankelijk van de manier waarop dat kan worden gecontroleerd.

De spoedwet schept mogelijkheden om regels te stellen voor het veevoer. Daarnaast voorziet de wet in de mogelijkheid een drempelwaarde in te stellen. De invoering van een drempelwaarde zal per regio verschillen. Dat zal niet overal op hetzelfde moment zijn en de drempelwaarden zullen mogelijk ook per regio verschillen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin