Doorgaan naar artikel

Weinig vertrouwen in haalbaarheid sectorplan

Melkveehouders houden rekening met een stabiel tot licht stijgende melkprijs en ruwvoer gaat een steeds belangrijker rol spelen. Ze hebben er weinig fiducie in dat het alternatieve voerspoor van de sector de eindstreep haalt, blijkt uit de driemaandelijkse peiling onder de nieuwsbrieflezers.

De melkprijs staat, na een daling die ingezet is in het eerste kwartaal, nu alweer een poosje stil. Bijna alle deelnemers aan de enquête denken dat de bodem nu wel is bereikt. Iets meer dan de helft van de melkveehouders denkt dat de melkprijs het komende half jaar stabiel blijft.

En nog eens bijna de helft verwacht een stijging van de melkprijs in die periode. Slechts 1% is pessimistisch en denkt dat de melkprijs mogelijk nog zal dalen.

Meer pessimisme is er over de kansen van het voerplan dat de sector heeft neergelegd bij minister Schouten. Het zou als alternatief kunnen dienen voor de voermaatregel die de minister in gedachten heeft waarbij op bedrijven voermiddelen niet meer dan een maximumgehalte aan ruweiwit mogen hebben. Een en ander afhankelijk van grondsoort en intensiteit.

Twee derde van de veehouders beoordeelt het laten doorrekenen van dit plan als een ‘zoethoudertje’ waarbij de overtuiging is dat de maatregel van de minister uiteindelijk zal gaan gelden. Opgeteld geeft een kwart aan dat het wel goed is dat het PBL (Planbureau voor leefomgeving) de sectorale inbreng gaat doorrekenen en ziet het als een goede kans om de dieren beter op de norm te kunnen blijven voeren. Een op de vijf vindt beide plannen niets en geeft aan dat het niet uitmaakt of je nu door de hond of de kat wordt gebeten.

Wel is duidelijk dat het voerplan van de sector en veel breder draagvlak heeft. Liefst vier op de vijf zou op basis daarvan een op maat gesneden voerrantsoen laten berekenen.

Een op de vijf zou dan nog maar kiezen om zich vier maanden te houden aan de ministeriële maatregel. Gezien de huidige ontwikkelingen waarbij meerdere partijen uit het overleg zijn gestapt is de kans echter groot dat iedereen te maken krijgt met de regeling van de minister.

Op de vraag of ruwvoer een belangrijkere rol gaat spelen op het bedrijf geeft 95% aan dat dit het geval is. Daarbij richten de veehouders zich niet alleen op gras maar zeker ook op de maisteelt. Hoe ze dat gaan doen is divers.

Een klein deel wil meer focus op de grassamenstelling van het grasland en ook koerst een deel op verbetering van conservering en bewaring. Een kwart wil aan de slag met optimaliseren van de bodem. Twee op de vijf geeft aan dat ze weinig punten van verbetering zien omdat ze het al aardig voor elkaar hebben.

De visie op het ondernemersklimaat is de laatste, altijd terugkerende vraag. In oktober vorig jaar speelde het stikstofdebat enorm en dat maakte dat ondernemers het klimaat een magere 3,8 gaven. In januari van dit jaar was die emotie al wat weggevloeid en waren de ondernemers positiever met een 5,6 als gemiddeld cijfer. De coronacrisis liet de stemming weer dalen tot een 4,8.

Nu ook de voermaatregel van minister Schouten aanstaande is, drukt dat het sentiment nog iets negatiever. Het gemiddelde cijfer komt niet verder dan een 4,6.

Melkvee100plus houdt elke drie maanden een online enquête met afwisselend actuele en sectorale vragen en of stellingen. In de jongste enquête gaven rond 100 lezers op de site van Melkvee100plus hun indruk over het melkveehouderijklimaat en mogelijkheden voor melkproductie. Een groot deel van de lezers is tevens bereid toelichting te geven. De redactie van Melkvee100plus dankt alle deelnemers en nodigt ieder van harte uit om ook de volgende online enquête weer in te vullen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin