Doorgaan naar artikel

Redelijk vertrouwen in de toekomst

Iedere veehouder heeft een mening over hetgeen het bedrijf aan gaat. Deze meningen worden vaak gedeeld in fora of gekoppeld aan artikelen die op internet staan. Melkvee100plus peilde de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête.

Een kwart van de melkveehouders (zie kader verklaring) geeft het onderne-mersklimaat voor 2018 een 6. Dat is voldoende maar ook niet meer dan dat. 37% geeft een hoger cijfer en 38% geeft een onvoldoende, waarvan bijna de helft een 5.

Melkprijs en uitgaven

Het klimaat is vaak direct gekoppeld aan de melkprijs. Bijna de helft van de reageerders verwacht over een half jaar een melkprijs van om en nabij 34 cent per kilo melk te beuren. Een derde is iets pessimistischer gestemd en ziet de prijs meer rond 31 cent per kilo melk uitkomen.

Uit de enquête blijkt dat de schommelende melkprijzen van de laatste jaren geleerd heeft dat aanleggen van een buffer voor mindere tijden geen verkeerde zaak is. 55% zegt een buffer te hebben die varieert in grootte van 3 tot 8 cent per kilo melk. Een op de acht heeft geen buffer en 34% geeft een andere reden op. Dat varieert van ‘we hebben net de gaten van 2016 gedicht’, tot ‘buurman opgekocht’ tot ‘aanschaf grond of fosfaat’ tot ‘gaat jullie niks aan’. Wat betreft de aankoop van fosfaat: een derde van de deelnemers aan de enquête zegt dit jaar zeker fosfaatrechten te gaan kopen.

Diergezondheid

Wat betreft diergezondheid zijn de meningen verdeeld. De IBR/BVD-aanpak die de zuivel start per 1 april wordt in elk geval niet breed gedragen. Twee van de vijf melkveehouders vindt dat de zuivel beter had kunnen wachten tot de vleesveesector ook zo ver is. Iets meer dan de helft van de veehouders vindt dat zij zelf de dieren tegen IBR/BVD kunnen enten. Een ander punt van aandacht zijn de dieringrepen. Onthoornen is er een van. 45% van de melkveehouders verwacht dat onthoornen nog meer onder vuur komt te liggen. In de eigen fokkerij wordt daar echter nog geen actie in ondernomen. Want 60% geeft aan nooit sperma van stieren te gebruiken die hoornloosheid vererven. 20% gebruikt het af en toe en slechts 10% gebruikt het in de helft of meer van de gevallen. 10% geeft een andere oorzaak aan. Zo gebruiken enkelen alleen maar Belgisch Witblauw en een aantal veehouders werkt met natuurlijke dekking. Een van de respondenten geeft aan dat hoornloosheid bij MRIJ vee (nog) niet mogelijk is.

Zuivel

Waar een flink deel al niet blij is met de zuivel vanwege de doorgevoerde start van IBR/BVD aanpak per 1 april, is een nog veel groter deel niet blij dat NZO met de huisvesting van de koeien bemoeit. Bijna 80% geeft aan dat het niet terecht is dat zuivel verdere uitbreiding van grupstallen verbiedt. De meningen zijn uitgesproken voor of tegen. Waar de een zegt ‘dit is niet meer van deze tijd’, zegt een flink deel dat ‘er met het welzijn van koeien op grupstallen niet mis is’.

Een kleine meerderheid vindt dat weidegang nog sterker beloond mag worden, maar van duurzame zuivelconcepten, waar weidegang vaak ingebouwd is, wordt slechts een kwart van de deelnemers enthousiast. In de melkkwaliteit denkt iets meer dan de helft dat het vetzurenpatroon (C16:0) binnen twee jaar als kwaliteitseis opgenomen is.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin