Doorgaan naar artikel

Online tool berekent derving melkinkomsten door hoog tankcelgetal

Een hoog tankcelgetal leidt tot melkverlies en bij een hoge melkprijs loopt dat in de papieren.

Een koe met een verhoogd celgetal produceert suboptimaal. Ze geeft minder melk dan potentieel mogelijk. Naarmate de melkprijs hoger is, kan dat flink geld kosten. Hoeveel hangt natuurlijk af van het actuele celgetal, de koppelgrootte en de uitbetaalde prijs.

Rekentool

Om melkgeldderving in kaart te brengen, heeft het M-team (Mastitis team) van Universiteit Gent een eenvoudige rekentool online gezet. Het enige dat ingevuld moet worden is het tankcelgetal, het aantal koeien en de huidige melkprijs.

Uit een voorbeeldberekening blijkt dat een bedrijf met 100 koeien, een tankcelgetal van 200.000 cellen per milliliter en een uitbetaalde prijs van € 52 per 100 kilo melk een inkomstenverlies lijdt van ruim € 7.500. Als het tankcelgetal teruggebracht wordt tot 150.000 cellen vermindert het verlies tot bijna € 5.700 op bedrijfsniveau. Een verbetering van het tankcelgetal met 50.000 cellen per milliliter levert dus zomaar € 1.800 op. Veehouders kunnen zelf de online tool invullen en de gevolgen van variaties in het tankcelgetal laten uitrekenen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin