Doorgaan naar artikel

Nieuw project kennisdeling natuurlijke middelen in veehouderij

Veehouders hebben interesse in het gebruik van natuurlijke middelen, maar er is weinig praktijkkennis over de inzet ervan.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij (VKON) en Wageningen Food Safety Research (Rikilt) starten een Kennis op Maat-project voor het delen van kennis over natuurlijke middelen in de veehouderij. Onder veehouders, dierenartsen en andere erfbetreders is er wel interesse naar het gebruik van natuurlijke middelen maar er is maar weinig praktijkkennis over de inzet. Er zijn de afgelopen jaren al stalboekjes ontwikkeld maar veehouders zoeken volgens VKON naar gemakkelijker bereikbare informatie.

Cursussen

Binnen het project komen er cursussen voor zowel veehouders als dierenartsen en wordt kennis ontwikkeld rond kansrijke maatregelen om diergezondheid en dierenwelzijn te bevorderen. Door Maria Groot van Wageningen Food Safety Research en dertien producenten en leveranciers van kruidenpreparaten en andere natuurlijke middelen wordt een groot deel van de kennis geleverd.

Een eerste onderzoek dat binnen het Platform Natuurlijke Veehouderij is uitgevoerd is de zoektocht naar een kruidenmengsel dat teken bij runderen kan afweren. Uit de eerste onderzoeksronde kwam geen geschikt middel naar voren, ook het op de controlegroep ingezette Butox werkte niet. Dit voorjaar start een vervolgonderzoek.

Enquête

Daarnaast voert Bionext, in samenwerking met Skal en drie dierenartsenpraktijken het project Natuurlijke Middelen uit. Dit moet een overzicht opleveren van toegestane natuurlijke middelen, verdeeld per toepassingsgebied.

Het Platform Natuurlijke Veehouderij heeft een digitale enquête opgesteld om de behoeften van veehouders in beeld te krijgen.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin