Doorgaan naar artikel

Melkveehouders verwachten in zomer laagste melkprijs rond 40 cent

De kostprijs ligt voor veel melkveehouders tussen de 40 en 45 cent. Dat is ook de melkprijs die wordt verwacht in zomer 2023.

Dat de melkprijs daalt is evident. Niemand weet hoeveel. Om een inschatting te maken waar veehouders rekening mee houden vroeg Melkvee100plus daar naar in de kwartaalenquête. Bijna de helft van de melkveehouders verwacht het dieptepunt van de melkprijs in de zomer van dit jaar. Een kwart denkt dat het al in het voorjaar zo ver is, en zo’n 20% verwacht dit eind 2023. Een heel klein deel denkt zelfs dat het dieptepunt in de melkprijs pas in 2024 wordt bereikt.

Bij de daling van de mekprijs denkt 26% dat het tussen de 45 en 50 cent zal blijven steken. Bijna de helft verwacht een dieptepunt van de melkprijs tussen 40 en 45 cent. Daarnaast denkt 20% dat het tussen 35 en 40 cent zal eindigen, maar ook denkt 9% dat de melkprijs zelfs onder de 35 cent per kilo melk kan dalen.

Voor de rentabiliteit van de bedrijven is te hopen dat de 29% die de laagste melkprijzen verwachten ongelijk krijgen. Want de melkprijs die nodig is om de kosten te dekken ligt voor slecht 3% onder 35 cent. Een kwart heeft een melkprijs nodig die tussen 35 en 40 cent ligt. De andere 72% van de bedrijven heeft een kostprijs boven de 40 cent. Twee derde daarvan zit tussen 40 en 45 cent en een derde heeft meer dan 45 cent nodig.

Voorafgaand aan de daling van de melkprijs ligt een best jaar 2022 wat betreft opbrengstprijzen en marge. Dat kan haast niet anders dan leiden tot een flinke belastingaanslag over dat jaar. Op de vraag of er al een inschatting is gemaakt van deze belastingclaim zegt 36% dat te weten. Nog eens 21% zegt dat dit binnenkort bepaald wordt. De andere 43% zegt niet op de hoogte te zijn van de verwachte belastingaanslag. Toch heeft 55% van de geënquêteerden zich wel voorbereid op een claim van de belastingdienst door geld hiervoor te reserveren.

De vraag die elk kwartaal terugkeert is hoe ondernemers het melkveehouderijklimaat ervaren. De vorige editie lag dat op een gemiddelde van 6,3. Dat is hoog, want heel vaak komt het gemiddelde niet verder dan een 5,5. In het eerste kwartaal van dit jaar heeft de 6,3 plaats moeten maken voor een gemiddelde van 5,7. Nog redelijk hoog. Wellicht houdt de huidige goede melkprijs de moed er nog in, maar en loopt het cijfer dat veehouders geven voor het ondernemersklimaat synchroon op met de verwachte daling van de melkprijs. Daarnaast spelen meer zaken een rol. Het gedoe met stikstof en de meest recente perikelen rond toch verplichten van bufferstroken met ingang van dit jaar helpt blijkbaar niet mee om het sentiment positief te houden.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin