Doorgaan naar artikel

Melkveehouderij duikt onder het stikstofplafond

De melkveehouderij is in 2021 weer onder het sectorale stikstofplafond gekomen. Dat meldt het CBS. De daling is gevolg van minder dieren en lagere gehalten in de mest. Hierdoor zitten nu alle sectoren onder de voor hen vastgestelde plafonds.

De totale stikstofproductie in mest was vorig jaar 471 miljoen kilo, dat is 18 miljoen kilo minder dan een jaar eerder en 7% onder het door de EU vastgestelde stikstofplafond van 504,4 miljoen kilo.

De fosfaatproductie is afgenomen tot 148 miljoen kilo, een daling van 1,8%. De hoeveelheid fosfaat in dierlijke mest zit nu ruim 14% onder het toegestane plafond van 172,9 miljoen kilo.

Vierde jaar op rij met een daling

Voor stikstof betekent het al het vierde jaar op rij met een daling, na een piek in 2017. Toen zat zat Nederland nog net boven het plafond. Sindsdien is de productie 41 miljoen kilo afgenomen. De laatste jaren zit de afname vooral in de rundveehouderij, met als oorzaak een krimpende veestapel. Toch is de productie van rundveestikstof nog altijd hoger dan in 2010. De intensieve veehouderij laat over die hele periode wel een afname zien, eveneens door krimp van de veestapel.

De melkveehouderij produceerde 273 miljoen kilo stikstof, dat is onder het sectorplafond van 281,8 miljoen kilo. Vorig jaar zat deze sector daar nog net boven. Voor fosfaat zit de melkveehouderij nog wat ruimer onder het plafond. De productie was 74,2 miljoen kilo, het plafond 84,9 miljoen kilo. De fosfaatproductie in de melkveehouderij was wel iets hoger dan een jaar eerder, vanwege andere gehaltes in het voer. Dat is een gevolg van per seizoen wisselende groeiomstandigheden.

Ook daling in varkens- en pluimveehouderij

De varkens- en pluimveehouderij laten al jaren een daling zien in mestproductie, zowel wat betreft fosfaat als stikstof. De hoeveelheid stikstof in varkensmest nam afgelopen jaar 3,2% af tot 88,9 miljoen kilo. De hoeveelheid fosfaat daalde 2,2 miljoen kilo naar 34,5 miljoen kilo. Sinds 2016 liggen deze cijfers onder de productieplafonds.

De pluimveehouderij zag de stikstofuitscheiding afnemen met 0,7% en de fosfaatuitscheiding met 3,7% tot respectievelijk 54,3 miljoen en 23,2 miljoen kilo.

Het effect van de sanering van de nertsenhouderij is terug te vinden in de cijfers, in de vorm van afnemende productie in de categorie ‘overig’.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin