Doorgaan naar artikel

‘Melkstromen zijn ‘boost’ voor kruidenrijk grasland’

Kruidenrijk grasland kan een prima productie leveren. Het idee dat kruiden een verlaging van droge opbrengst zouden geven klopt niet, zo stelt Jan de Wit. De meerwaarde ligt in de productie van kruiden in de droge perioden

De trend naar meer kruidenrijk grasland biedt kansen. Dat stelt Jan de Wit (54), senior onderzoeker bij Louis Bolk Instituut. Veehouders moeten kans die aanpakken door hier serieus mee om te gaan door even tijd en aandacht te investeren. Daarna wordt inpassen van kruidenrijk grasland gewoon.

Past kruidenrijk grasland wel in een productiegerichte melkveehouderij?
“Dat denk ik zeker. Kruiden bieden een toegevoegde waarde. Dat komt omdat de meeste kruiden dieper wortelen dan gras. Daarom is de opbrengst ervan in droge perioden hoger. In een snede scheelt dat zomaar anderhalve ton droge stof per hectare. En een droge periode is er eigenlijk altijd wel.”

Opent de trend naar duurzamere melkstromen de deuren naar meer kruidenrijk grasland?
“Ja, hoewel er al verschillende jaren meer interesse naar kruidenrijk grasland is, leveren de duurzame melkstromen een ‘boost’ in een groter areaal.”

Is er voldoende kennis om kruidenrijk grasland goed te beheren?
“Veel melkveehouders weten er niet genoeg van. Dat is geen verwijt, want de meeste zijn van een generatie waarbij een bloemetje in het grasland ongewenst was. Dat betekent dat de meesten er daardoor niet bekend mee zijn. Maar ook veel leveranciers weten er nog lang niet alles van. Dat komt ook omdat er weinig onderzoek is geweest. Daar was geen noodzaak toe en het werd ook niet gefinancierd.”

Wat is wel bekend van kruidenrijk grasland?
“De teelt van klavers als kruiden is wel redelijk bekend. Ook van smalle weegbree en cichorei is veel kennis vanuit het buitenland. Dat zijn dan ook de belangrijkste kruiden die relatief goed in een mengsel te houden zijn. Dat er nog meer kruiden worden toegevoegd in zaadmengsels is mooi, maar het is de vraag hoeveel ervan in een vrij intensieve grasteelt overeind blijven. De kans is groot dat de meeste al na één jaar weg zijn.”

Moet de veehouderij dit dan wel willen?
“De melkstromen bieden een kans. Melkveehouders kunnen alles hetzelfde blijven doen. De introductie van kruiden is maar een relatief kleine verandering. Belangrijkste is om de kruiden een rustige start te geven zodat ze zich kunnen vestigen. Dus bij inzaai voor de eerste snede niet volle bak bemesten want dan overgroeit het gras direct de kruiden. Ik verwijs voor tips naar www.weidewinst.nl Als je tijd en aandacht besteedt om dit goed uit te voeren verdien je maatschappelijk draagvlak. Dat vraagt tijdelijk een omslag in denken. En na een paar jaar wordt het dan ook gewoon om een deel van je grasland als kruidenrijk te telen. Dan is dat dagelijkse praktijk. Als we nu alleen maar kruiden zaaien en vervolgens op dezelfde wijze blijven bemesten en bewerken zal kruidenrijk grasland niet slagen. Wie zich er in verdiept kan uit kruiden toegevoegde waarde halen.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin