Doorgaan naar artikel

Goede darmgezondheid voor betere lactatiestart

Dikkedarmverzuring komt net zo vaak voor als pensverzuring. Een verstoorde darmgezondheid staat in verband met transitieziekten als ketose en melkziekte. - Foto: Anne van der Woude

Dikkedarmverzuring komt net zo vaak voor als pensverzuring. Een verstoorde darmgezondheid staat in verband met transitieziekten als ketose en melkziekte. - Foto: Anne van der Woude

Een verstoorde darmgezondheid staat in verband met transitieziekten als ketose en melkziekte. Prebiotica heeft een positieve werking op de gezondheid van de dikke darm.

Een betere darmgezondheid zorgt voor een betere diergezondheid en betere opstart van de lactatie. Daarover vertelde Koen Luijben, technisch specialist bij Trouw Nutrition tijdens een studiedag over darmgezondheid.

Tijdens de studiedag op 12 april maakten bezoekers kennis met Selko LactiBute, een nieuw prebioticum. Prebiotica bevorderen de groei van gunstige bacteriesoorten. In dit geval heeft het een positieve invloed op de gezondheid van de dikke darm. Als de dikke darm beter fermenteert, wordt het risico op verzuring en een lekkende darm, in het Engels een leaky gut, verkleind. Een lekkende darm zorgt indirect voor een dalende melkproductie, vormt vaak een aanleiding tot het ontstaan van met name transitieziektes. Door de darmlekkage is er meer kans op ontstekingen. Ontstekingen kosten een koe veel energie. Energie die niet kan worden gebruikt voor de productie van melk.

Verzuring in dikke darm

Dikkedarmverzuring komt net zo vaak voor als pensverzuring. Als koeien last hebben van pensverzuring dan vindt er vaak ook verzuring in de dikke darm plaats.

Andersom hoeft dit niet per se zo te zijn. Met een rantsoen rijk aan bestendig zetmeel is het risico op doorstroming van zetmeel naar de dikke darm groter. Er is daardoor meer kans op verzuring met een ontstekingen als gevolg.

Een verstoorde darmgezondheid staat in verband met transitieziekten als ketose en melkziekte. Dat was tot kortgeleden nog onbekend. Deze metabole aandoeningen komen met name voor in de transitieperiode. Een lekkende darm kan tijdens deze periode een oorzaak zijn voor het ontstaan van bijvoorbeeld ketose.

1 kilo melk meer per dag

Om Selko LactiBute te testen, deden ruim 900 koeien op zes willekeurig gekozen Nederlandse melkveebedrijven mee aan een studie. Gemiddeld lieten de koeien een plus van 1 kilo in de melkproductie zien per dag. Het prebioticum is dus geschikt voor alle lactatiegroepen en wordt door Luijben ook in de droogstand geadviseerd.

De studie laat zien dat de effecten van Selko LactiBute onafhankelijk zijn van het aandeel snijmais in het rantsoen, ondanks dat een hoog aandeel snijmais vaak in verband wordt gebracht met darmverzuring. Een verklaring daarvoor is dat zetmeel maar één van de vele stressfactoren voor de darm is. Ook wisselende voeropname, afkalven, pensverzuring, hittestress en sociale stress hebben impact op darmgezondheid.

Beheer
WP Admin