Doorgaan naar artikel

‘Geen precisielandbouw, maar preciezer boeren!’

Mark de Beer is verrast door de grote interesse voor de inleidingen tijdens de Boerderij Grasdag. “Dat trekkers en machines de aandacht van bezoekers trekken, had ik wel voorzien. Maar dat de bezoekers massaal naar de inleidingen komen en dat de tent tijdens de sessies uitpuilt, dat is een opsteker. Het toont dat de aandacht verschuift van koeien, koeien, koeien en machines naar de stap ervoor: grasteelt. Daar zit de ruimte nog!”

Waar komt die veranderde houding door?
“Het heeft twee redenen denk ik. Ten eerste dwingt de veranderende wet- en regelgeving naar meer aandacht voor de grasteelt. In 2025 moet immers 65 % van het gevoerde eiwit van eigen land komen, en voor velen ligt daar nog een stevige opgave. Anderzijds leidt de markt tot meer weidegang. Om dat tot een financieel succes te maken, moet weidegang meer zijn dan het naar buiten doen van de koeien. Dat volstaat dan wel voor de weidepremie maar dan blijft veel geld liggen en dat beseffen veehouders ook. Ze kunnen veel verdienen als weidegang het benutten van koeien is om gras in melk om te zetten. Als dat goed loopt, vervang je het voeren van ingekuilde silage naar zelf ophalen van veel vers gras door de koeien en bespaar je fors op kosten. Makkelijke beweidingssystemen als Nieuw Nederlands Weiden zijn daarvoor een hulpmiddel.”

Waar blijft dat geld liggen dan?
“Melkveehouders hebben veel te weinig harde informatie beschikbaar over hun grasproductie om daarop te kunnen sturen. Ze hebben miljoenen geïnvesteerd in grond en machines, maar weten geeneens wat die investering opbrengt aan gras, hun belangrijkste gewas.”

Hoog tijd voor precisielandbouw?
“Nee, zeker niet. Precisielandbouw is technisch hartstikke interessant, maar het jaagt alleen de kosten op en betaalt zich niet terug. Melkveehouders zijn veel meer gebaat bij preciezere landbouw. Begin bij de basis: de bodemkwaliteit en het grasbestand. Als je op organische stof en pH stuurt, is veel winst mogelijk. De rest volgt dan bijna vanzelf.”

En dat betekent in de praktijk?
“Laat regelmatig grondmonsters nemen en bemest en bekalk op basis daarvan. Gebruik goed gemengde drijfmest en voeg daar 25% water aan toe. Dat geeft 6% meer eiwit van eigen land. Werk met de T-som, niet alleen voor de eerste kunstmestgift maar ook om het optimale maaimoment te voorspellen. Weeg wat je van het land haalt. En vraag opa om zijn mening, want veel van wat we nu doen, deed hij 40 jaar geleden ook al. Opa doet ook wel eens wat fout, maar hij is niet voor niets boer gebleven.”

De jonge generatie heeft te weinig praktijkkennis?
“De laatste 20 jaar zijn op de landbouwscholen de praktijkkennis en -vaardigheden voor graslandbeheer en grasteelt ondergesneeuwd. Koeien, machines, economie en ondernemen waren de speerpunten. Veehouders ervaren dat zelf ook, juist daarom is de interesse voor de inleidingen tijdens de Grasdag zo groot.”

Naam: Mark de Beer (36).
Bedrijf: Groeikracht.
Functie: ruwvoerexpert.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin