Doorgaan naar artikel

Dierenartsen bezorgd over databescherming in zuivelketen

De zuivelindustrie mag melkveehouders via de leveringsvoorwaarden verplichten om mee te doen aan Koemonitor.

Toch zijn wettelijk gezien het jaarlijkse Bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en de Officiële Controle leidend zijn, stelt de Stichting Geborgde DIerenarts (SGD) in het jongste bestuursbericht van de organisatie. Om dubbel werk tussen de SGD en de zuivelsector zo veel mogelijk te vermijden, is een vorm van data-uitwisseling afgesproken.

Helderheid

Het Collectief Praktiserende Dierenartsen (CPD) stelt daar vragen bij. Zo is voor haar niet helder hoe het staat met de gegevensbescherming in de zuivelsector. Het CPD krijgt geen helderheid over de vraag welke partijen allemaal kunnen meekijken in Z-net van de zuivelsector, terwijl ook de gegevensbescherming in andere netwerkwerken van de melkveehouderij en zuivel niet helder is omschreven. De vrees bestaat dat daardoor hun data toch op plaatsen terecht komen waar ze niet horen.

Gegevens

Het CPD heeft ook de indruk van veel zogenaamd anonieme gegevens in feite synoniem zijn, in de zin dat de formeel anonieme gegevens heel gemakkelijk weer zijn te herleiden tot openbare namen en adressen.

Bekijk meer

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin