Doorgaan naar artikel

Dierenartsen verbaasd over besluitvorming KoeMonitor

Foto: Ruud Ploeg

Foto: Ruud Ploeg

De dierenartsen willen nadere opheldering over de besluitvorming rond KoeMonitor in ZuivelNL en over de brief van het COKZ, die door de leiding van ZuivelNL is gebruikt om haar punt door te drukken.

De dierenartsenorganisaties KNMvD en het CPD uiten hun verbazing er over. De Stichting Geborgde Dierenarts (SGD) vraagt de minister van Medische Zorg om opheldering. De SGD is eind vorig jaar aangewezen als onafhankelijk toezichthouder, iets wat deze week nog door de minister is bekrachtigd. Daarom vindt de organisatie, en met haar de praktiserende dierenartsen, het raar dat ZuivelNL stelt verder te kunnen gaan met KoeMonitor als het enige werkende en ook het beste systeem om aan de door de EU gestelde eisen te kunnen voldoen, zoals interim-directeur Van Noort van ZuivelNL stelt. Nog verbazender vinden ze diens stelling dat het systeem van de zuivel ‘in nauwe samenwerking met KNMvD en CPD’ tot stand is gekomen, want dat is niet het geval geweest, aldus een woordvoerder van de dierenartsen.

Niet voor het hoofd stoten

Er is meer waar de dierenartsen zich over verbazen. “De suggestie (van ZuivelNL) dat de BGP-tool van de SGD niet voldoet, klopt gewoon niet”, aldus de woordvoerder. “Mensen uit de zuivel en melkveehouderij weten dat ook. Meer nog, in het college van belanghebbenden hebben hun vertegenwoordigers eerder deze week zelfs ingestemd met de tool.”

Over de brief van directeur Wim van der Sande van het COKZ bestaat enige frustratie. “Het is een heel slim geschreven brief, maar datgene waar het om gaat, wordt juist net niet genoemd.” Zo vermijdt onafhankelijk toezichthouder Van der Sande volgens hen om de zuivel voor het hoofd te stoten, terwijl de SGD als wettelijk aangewezen toezichthouder niet op de plek wordt gezet waar die feitelijk gezien zou moeten staan.

Met het oog op alle inmiddels weer ontstane commotie heeft ZuivelNL volgende week een nieuwe algemene ledenvergadering gepland. Dat is volgens de geluiden ook omdat er bij de stemming van deze week ook gestemd is door vertegenwoordigers zonder officiële volmacht.

Beheer
WP Admin