Doorgaan naar artikel

‘Camera’s en AI verbeteren koemanagement’

Foto: Bert Jansen

Foto: Bert Jansen

Observaties met camera’s en artificial intelligence (AI) gaan melkveehouders helpen in hun management. Dat stelt dierenarts Nico Vreeburg van Vetvice.

Camera’s ophangen in koeienstallen, geautomatiseerde beeldanalyse in combinatie met artificial intelligence, ofwel kunstmatige intelligentie, gaan hun intrede doen in de veehouderij. Dat is de stellige overtuiging van dierenarts Nico Vreeburg, mede-eigenaar van Vetvice. “Monitoring van koeien met camera’s krijgt onder andere een belangrijke rol in het volgen van de individuele voeropname van koeien”, zegt Vreeburg. “Sturen op een goede benutting van elke vreetplaats kan veel extra rendement opleveren.”

Waarom verwacht je dat individuele diermonitoring met camera’s gaat toenemen?

“Omdat er internationaal al commerciële toepassingen zijn van deze methode. Zoals bijvoorbeeld die van het Amerikaanse bedrijf Cainthus, die in de praktijk al met camera’s werkt voor individuele koemonitoring. Er zijn natuurlijk al langer camerasystemen op de markt waarmee groepen koeien in de gaten gehouden kunnen worden. Net als bekende sensortechnologie in hals- of pootbanden. Deze zijn nuttig om bewegingen en herkauwgedrag van koeien te volgen voor tochtdetectie en opsporing van ziekte. Monitoring van het vreetgedrag van koeien aan het voerhek met camera’s biedt extra mogelijkheden. De veehouder kan hiermee zorgen dat koeien altijd voldoende voer vreten.”

Wat voegt monitoring van individuele voeropname van melkkoeien toe aan het management?

“Ook al ligt er voldoende voer voor het voerhek, het betekent niet automatisch dat alle koeien voldoende vreten. Daarom is het interessant om de individuele voeropname van melkkoeien te monitoren en hierop te kunnen sturen. Want als je een lagere melkproductie bij een koe signaleert als gevolg van een te geringe voeropname, ben je meestal al twee tot drie dagen verder. Hetzelfde geldt voor met camera’s monitoren van koeien op conditie. Als die een lage BCS (lichaamsconditiescore (Body Condition Score)) zien, ben je ook al te laat. Met camera’s boven het voerhek kun je preventief ingrijpen. Als een camera signaleert dat een koe bij wijze van spreken een halve dag niet is gesignaleerd aan het voerhek, kan die een attentie geven van een verminderde voeropname. Dan kun je veel sneller ingrijpen om de melkproductie op peil te houden. Je kunt bij de betreffende koe gaan kijken wat aan de hand is en maatregelen nemen. Daarnaast zien camera’s hoe koeien vreten en of ze kunnen selecteren. Daar kun je het gemengde rantsoen op aanpassen.”

Welke verstoringen kunnen de voeropname van koeien verminderen?

“Kreupelheid is een belangrijke oorzaak van een verminderde voeropname. Ook een mindere kwaliteit basisrantsoen kan problemen geven. Bijvoorbeeld bij wisseling van kuilen zie je dan direct of de koeien goed blijven vreten of niet. Dan kun je op groepsniveau snel aanpassingen in het basisrantsoen doorvoeren om de voeropname te verhogen. Het stalontwerp kan leiden tot een minder toegankelijk voerhek, zeker voor ranglage dieren als die te weinig ruimte hebben. Dan kun je nadenken over verbeteringen van de stalinrichting. Als je bij warm weer koeien meer ziet vreten bij open deuren, duidt dat op een te hoge staltemperatuur en kun je meer gaan ventileren. Bij hittestress zie je ook welke koeien minder gaan vreten en welke dieren in hun voeropname minder last hebben van de hitte. Dan kun je denken aan individuele voeraanvullingen. Kortom, het registreren van voeropname van zowel individuele dieren als de hele koppel geeft veel informatie om bij te sturen in het management.”

Wat is nodig om in de praktijk te gaan werken met camera’s boven het voerhek?

“Alleen camera’s ophangen is niet voldoende. Het gaat om goede technologie erachter. Want een veehouder heeft geen tijd om beelden te gaan analyseren. Dit moet geautomatiseerd gebeuren met daarnaast de juiste interpretatie ervan en het genereren van praktisch bruikbare attenties voor de veehouder. Uiteindelijk moet het via kunstmatige intelligentie een zelflerend systeem zijn, dat via algoritmen afwijkingen in normale patronen steeds sneller gaat herkennen. Het is belangrijk dat een dergelijk systeem betrouwbare attenties oplevert voor de melkveehouder. De ontwikkelingen hierin gaan snel en ik verwacht over niet al te lange tijd dat melkveehouders via attenties op hun smartphone nog sneller kunnen bijsturen in hun voermanagement. Dat draagt bij aan gezonde koeien die veel melk geven.”

Beheer
WP Admin