Doorgaan naar artikel

Meer omzet maar minder te besteden

Afgelopen jaar is het melkveehouders niet gelukt om de gestegen kosten op te vangen door de melkproductie te verhogen. Ondanks €2.500 extra omzet valt het bruto-overschot, beschikbaar voor huur, afschrijving, rente en resultaat, met €166.000 ruim €9.800 lager uit dan in 2013. Dat meldt Alfa Accountants in zijn jaaranalyse, Cijfers die Spreken, op basis van resultaten van 1.000 bedrijven. Het gemiddelde bedrijf melkt 92 koeien op 50 hectare en leverde 752.000 kilo melk.

De totale niet-toegerekende kosten kwamen in 2014 uit op bijna €200.000, ofwel €25 per 100 kilo melk. Het gaat om ongeveer twee derde van de totale kosten op het bedrijf. Deze kosten stijgen jaarlijks met zo’n €6.000. Het is volgens Alfa vaak moeilijk om op die niet-toegerekende kosten te sturen, omdat veranderingen ingrijpen op de totale bedrijfsopzet.

Iets meer dan de helft van de niet-toegerekende kosten zit in huur, afschrijving en rente. Deze kosten daalden in 2014 met €7.000, voornamelijk door lagere afschrijvingen (zie tabel). Het andere deel zit in de loonwerkkosten, eigen mechanisatie, betaalde arbeid en overige kosten. Die kosten stegen in 2014 met €8.920 naar €94.662 (zie tabel). De hogere loonwerkkosten vormen hiervan het leeuwendeel.

Opvallend is de grote toename van de bewerkingskosten (loonwerk, eigen mechanisatie en betaalde arbeid). Die stegen in 2014 met 11 procent naar €56.500. Ten opzichte van 2010 gaat het zelfs om een stijging van 41 procent. Alfa geeft hiervoor verschillende mogelijke verklaringen: de toegenomen arbeidsbehoefte op de groeiende bedrijven, de gestegen dieselprijs en de hogere uitgaven aan onderhoud in economisch goede jaren.


Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin