Doorgaan naar artikel

Huurkoop fosfaatrechten fiscaal interessant

Melkveehouders die hun fosfaatrechten willen verkopen, kunnen de belastingdruk tot ruim 13% verlagen als zij huurkoop toepassen.

Dit is een optie die onvoldoende bekend is bij veehouders, maar zeker aantrekkelijk kan zijn. Dat stelt advies- en accountantsorganisatie Accon avm.

Door de fosfaatrechten te verhuren met optie tot koop, kan worden voorkomen dat er tegen de hoogste tarieven in de inkomstenbelasting afgerekend moet worden. Tevens spreidt de huurder dan wel koper zijn verplichtingen over meerdere jaren.

Huur met een optie tot koop

Voor fosfaatrechten worden (ver)koop en (ver)huur vaak als de enige opties gezien. Koop leidt tot een hoge liquiditeitsdruk bij de koper en belastingdruk bij de verkoper. De huurmarkt wordt door de afroming van 10% nog maar weinig toegepast. Dit leidt ertoe dat de markt aan beide zijde een afwachtende houding aanneemt. “Huur met een optie tot koop komt op andere gebieden best veel voor in Nederland. Nu weten we het ook toe te passen op fosfaatrechten, de mogelijkheden zijn duidelijk. Ondernemers hoeven niet langer te wachten op kansen welke de markt biedt”, geeft Gerrit-Jan Thuis, agrarisch accountmanager bij Accon avm aan.

Belastingvoordeel van ruim 13%

Met huurkoop spreidt de eigenaar van de rechten de belastingdruk over meerdere jaren, wat al snel kan oplopen tot een belastingvoordeel van ruim 13%. Een besparing tot ruim 28% is mogelijk wanneer de verhuurder tegen de AOW-gerechtigde leeftijd aanzit. Het optimaal benutten van de fiscale heffingskortingen kan het voordeel voor de verhuurder nog vergroten. Voor de afnemer is deze optie ook gunstig, omdat er in de meeste gevallen geen aparte financiering noodzakelijk is. Daarbij wordt de afnemer beschermd, doordat afnemers de mogelijkheid krijgen om de rechten na de huurperiode te kopen zonder dat de verhuurder dit kan tegenhouden.

Inkomstenbelasting

Bij de verkoop van fosfaatrechten moet de verkopende partij over de opbrengst inkomstenbelasting afdragen. Dit kan oplopen tot 44,68% (51,95% MKB-winstvrijstelling). Een flinke smak geld. Als koper ben je in de meeste gevallen afhankelijk van een financiering en daar staan banken niet voor in de rij. In de praktijk blijkt het lastig om een lening te krijgen, stelt Accon-avm. Een andere optie is (ver)huren, maar dan wordt er bij overdracht 10% gekort op de fosfaatrechten. Na analyse van Accon avm blijkt echter dat het fiscaal ook mogelijk is om huurkoop toe te passen; de rechten worden gehuurd, mét optie tot koop.

Voorwaarden toepassen huurkoop

Om huurkoop te kunnen toepassen, is het wel noodzakelijk dat de overeenkomst fiscaal juist is ingericht, de overige bepalingen conform de wens van beide partijen is en dat men goed op de hoogte is van de juridische positie. Op fiscaal gebied betekent het onder andere dat de verhuurder fiscaal eigenaar blijft, restwaarderisico moet lopen en dat het bedrag van de koopoptie juist moet worden bepaald in relatie tot de waarde in het economisch verkeer. Tevens moet de vaste leaseperiode aan de regels voldoen. Bij huurkoop worden de fosfaatrechten bij de start met 10% afgeroomd. Bij het eventueel uitoefenen van de koopoptie blijft afroming achterwege, omdat de fosfaatrechten al op naam van de huurder staan.

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin