Doorgaan naar artikel

Werken in 0-4-0 stal

Werken in 0-4-0 stal

Foto: Theo Galama

Familie Mulder in Houwerzijl (Frl.) opende in het najaar van 2017 een nieuwe ligboxenstal, een 0-4-0 stal met een rubberen emissiearme vloer. Twee Lely Astronaut A5 robots melken de koeien. Als boxbedekking is voor zand gekozen. Om in het stroomverbruik te voorzien staan op het bedrijf twee houten EAZ-Twaalf windmolens. “Wij zijn tot nu toe erg tevreden en de productie van de koeien is gestegen”, vertelt Klaas Pieter Mulder.

Beheer
WP Admin