Doorgaan naar artikel

Trappende koe bepaalt keuze melkinstallatie

Image

Van Nunen nam in oktober 2014 een nieuwe melkstal in gebruik: een 30 stands zij-aan-zij Fullwood Saturnus binnenmelker. De tweede in Nederland.

Tijdens het melken in de visgraatmelkstal kreeg Giel van Nunen eerder twee keer een poot van een koe in zijn gezicht. Een litteken van de hechting is hiervan een blijvende herinnering. Daarom stond de veiligheid van de melkers, zijn vrouw Eveline en hemzelf voorop bij de keus voor een nieuw melkstysteem. Omdat Giel veel werkzaamheden op zijn bedrijf zelf uitvoert, is een hoge capaciteit vereist. Die twee eisen leidden tot investeren in een 30 stands zij-aan-zij binnenmelker, de Fullwood Saturnus. 

Drie jaar geleden bouwde Van Nunen naast de bestaande rundveestal een nieuwe ligboxenstal voor 100 melkkoeien met een strohok. Door deze nieuwe stal beschikt Van Nunen nu over ruimte voor 200 meest roodbonte melkkoeien met bijbehorend jongvee.

 

Samen met echtgenote Eveline (29) heeft Giel (32) van Nunen in Diessen een melkveebedrijf met momenteel circa 130 roodbonte koeien. De gemiddelde melkproductie bedraagt 8.300 kilo met 4,50% vet en 3,60% eiwit. De gemiddelde leeftijd is 5 jaar en 2 maanden.
Het voerrantsoen bestaat uit 60/40 mais/gras aangevuld met bierbostel en twee soorten brok: 2 kg eiwitrijk lokbrok en krachtvoer afgestemd op de lactatie. In 2013 namen Giel en Eveline het bedrijf over van Giels ouders. In 2011 werd een nieuwe ligboxenstal in gebruik genomen en in oktober 2014 een 30 stands zij-aan-zij binnenmelker.

Beheer
WP Admin