Doorgaan naar artikel

‘Over synchroniseren praten we maar niet’

Afbeelding

Tom Leedle breidde in 2012 uit van 220 naar 480 melkgevende koeien. Hij bouwde een nieuwe stal van 68×72 meter met dwarsventilatie en 8 melkrobots.  De droge koeien en het jongvee bevolken sindsdien de oudere stallen.

Leedle’s keuzes waren afwijkend van wat in de regio gangbaar is. Ten eerste is de hele stal onderkelderd. “Lagoons zouden snel 3 ha moeten beslaan en de eisen eraan worden steeds strenger, zeker op korte afstand van dorpen en steden.” Leedle koos ook voor roosters. “Schuiven van mest vreet tijd, we willen met zo min mogelijk vreemde arbeid toe.”
Leedle investeerde 1 miljoen dollar in de kelders en roosters van de stal. De bovenbouw kwam op 1,3 miljoen dollar, de Lely A4’s kostten 165.000 dollar per stuk. Dat bracht de totale investering op ruim 3,6 miljoen dollar of zo’n 3,2 miljoen euro. Gefinancierd met eigen middelen, “we hebben geen hypotheek”, stelt de veehouder.

Leedle voert ’s zomers twee keer daags met de voermengwagen een basisrantsoen van 21,6 kg snijmais en mks, 7,7 kg luzerne, 4,5 kg geplette korrelmais, 0,9 kg sojameel, 1,2 kg melasse en 1 kg  premix. Goed voor een basisrantsoen van 28,5 kg melk. De krachtvoergift is gemiddeld 4,5 kg per dag, de melkproductie is nu iets meer dan 36 kg.

Leedle levert consumptiemelk aan Dean Foods. Hij beurt nu omgerekend €33 per 100 kilo bij 4,0 % vet en 3,30% eiwit, inclusief een cent per kilo wegens het afzien van gebruik van BST. “Tot 2005 hebben we het gebruikt. Het verhoogde de melkgift met minstens 2,5 kilo per dag, tegen hoge kosten want we moesten alle koeien elke 14 dagen ermee injecteren. De consument heeft er moeite mee, die cent toeslag weegt ongeveer op tegen de gederfde winst”, stelt Leedle, die een cent per kilo melk moet betalen voor transport van zijn melk naar de melkfabriek op 30 km afstand.

De Amerikaan past wel een strikt vruchtvaarheidsprogramma met inzet van  hormonen toe. Alle koeien worden op 40 dagen na afkalven behandeld om de baarmoeder op te schonen. Tonen ze dan niet binnen 14 dagen tocht, dan wordt de behandeling herhaald en worden ze een week later geinsemineerd. “Een melkveebedrijf staat of valt met het drachtig worden”, motiveert de veehouder zijn werkwijze. “het vreemde is dat de  consument panisch is voor BST maar hier niet om maalt. Maar we praten er natuurlijk ook niet over.”

Naam: Tom Leedle (59).
Woonplaats: Lake Geneva, Wisconsin, Verenigde Staten.
Bedrijf: 550 melkkoeien en 400 stuks jongvee op 400 hectare (140 ha snijmais en mks, 140 ha sojabonen en 120 ha luzerne.)

Beheer
WP Admin