Doorgaan naar artikel

Hitte managen in de woestijn

Image

Foto's: Ad Bal

Alleen onder optimale omstandigheden kunnen koeien efficiënt produceren. Een heet klimaat zoals in het Midden-Oosten , draagt daar niet aan bij. Rami Hamad van Al Rawabi in Dubai weet hoe een kudde te managen en de koeien te beschermen tegen hittestress. Met uitstekende productie cijfers als resultaat.

Melkvee wordt vaak geassocieerd met mooie groene weiden waar ze kunnen grazen. Helaas is dit romantische beeld niet overal in de wereld de werkelijkheid.  ’s Zomers kan de temperatuur in Dubai in het Midden-Oosten stijgen tot boven de 50 graden. In deze barre omgeving groeien nauwelijks gewassen. Het melkvee krijgt alleen geïmporteerd hooi en geïmporteerde voedergewassen. “Toch hebben we de beste resultaten in de wereld”, zegt bedrijfsleider Rami Hamad van de Al Rawabi Dairy Co in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Dat bedrijf heeft 7.000 stuks melkvee en 5.000 stuks jongvee. Het verwerkt alle melk zelf tot voorverpakte consumptiemelk. Er werken 220 medewerkers.

Koeientaal spreken

“Het is een misverstand dat koeien onder deze hete omstandigheden niet in staat zouden zijn tot een hoge productie”, zegt Rami. “Maar je moet hun taal en hun gedrag te begrijpen en het management daarop aanpassen.”
De resultaten zijn ernaar. Zo is de gemiddelde dagproductie 31 liter per koe. “We zijn niet geïnteresseerd in hoge gehalten, alleen de liters tellen hier. Door strikte hygiëne is er slechts 0,3 procent mastitis. We gebruiken zo min mogelijk antibiotica. Zo lang behandelen niet nodig is, moet je het ook niet doen.”

Het melkvee zit op een locatie, het jongvee op een tweede. De koeien worden gehouden in vijf groepen – pas afgekalfd, hoogproductief, gemiddeld, laag productief en droog- . Bij elke groep is een ander warmtemanagement.
De groepen krijgen verschillende rantsoenen. Hoe hoger de energie-inhoud van het voer, hoe meer koeling ze nodig hebben. “Veruit de belangrijkste maatregel is voortdurende controle op temperatuur en hittestress, om in de gaten te blijven houden hoe de koeien reageren op hun situatie”, vervolgt  de bedrijfsleider.

Niet alleen de conditie en productie van de koe is belangrijk. “Ook elke stal is anders en de windrichting is van grote invloed op het stalklimaat “, zegt Rami.”We hebben geleerd ‘out of the box te denken en de koeien te lezen.”

Boven alle rijen ligboxen hangen Korral Kool-koelers uit de VS. Deze produceren een lichte nevel. Door de verdamping daarvan koelen de koeien. “Ze willen er maar wat graag onder liggen wanneer het buiten warm is.”
Het gedrag van de dieren wordt continu geregistreerd.  Als velen buiten zijn, kan het te koud zijn onder de overkappingen. Dan wordt de intensiteit van de koeling aangepast aan het gedrag van de dieren. “Koeling bij droge koeien wordt niet vaak toegepast, maar is volgens ons van cruciaal belang. Het leidt tot een sterker kalf en de melkproductie start veel beter op.”‘

Insemineren in de zomer

Insemineren van vaarzen is ongebruikelijk in de zomer in het Midden-Oosten. Met het sturen op de koeling en andere aanvullende maatregelen levert het op Al Rawabi absoluut geen probleem meer op. “We hebben bij de vaarzen een conceptionrate (bevruchtingspercentage) van 64%. “, zegt Rami. “Dat is erg hoog; voor de melkkoeien is het gemiddelde bevruchtingspercentage van de eerste inseminatie 35 procent.”

Douchen na het melken

De koeien op Al Rawabi worden drie keer per dag gemolken. Daarvoor zijn drie Boumatic melkstallen, twee 2×30 en een 2×45 visgraat. “Zodra ze de melkstal verlaten, moet je ze voor ze in hun stallen komen al stimuleren weer te vreten”, zegt Rami. Om dat te bereiken moeten de koeien in de terugloop onder de douche. “Het water koelt hun lichaamstemperatuur, dat stimuleert hen om te eten”, aldus Rami. “Net zoals je zelf ook trek krijgt als je het koud hebt.  Doordat ze vreten, nemen ze energie op en dat levert energie voor melkproductie. En daar hebben we ze voor!”

Al Rawadi staat ook op Youtube:

Beheer
WP Admin