Doorgaan naar artikel

Vrijwel elk bedrijf kan weidegang toepassen

Vrijwel elk bedrijf kan een vorm weidegang toepassen

Vrijwel elk bedrijf kan een vorm weidegang toepassen

Op 94 procent van de melkveebedrijven is het mogelijk om een vorm van weidegang toe te passen. Dit blijkt uit een onderzoek van Wageningen UR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

Slechts 1 tot 2 procent van de Nederlandse melkveehouders heeft geen huiskavel. Daarnaast is weidegang bij nog eens 6 procent van de bedrijven met een automatisch melksysteem (AMS) technisch niet mogelijk. Deze bedrijven halen het criterium van minimaal 1 kg drogestofopname per dag voor alle koeien en minder dan twaalf koeien per ha beweidbaar oppervlak niet.

Toch laten de cijfers van het Bedrijven- Informatienet van het LEI (BIN) en de Landbouwtelling zien dat er ook bedrijven met meer dan twaalf koeien per beweidbare oppervlakte (deel)weidegang toepassen, ook al is de droge stofopname en het aantal uren weidegang per koe dan dan wel beperkt.

De meeste bedrijven hebben volgens de onderzoekers niet alleen een veebezetting waarbij weidegang mogelijk is, ze kunnen ook voldoen aan de norm van het Convenant Weidegang. Dat is minimaal zes uur per dag gedurende 120 dagen. In dat geval is er voldoende gras voor zes koeien per hectare beweidbare oppervlakte. Hier ligt ook het financiële omslagpunt. Voor bedrijven met een AMS ligt het economische omslagpunt wat hoger. Deze bedrijven hebben meer uren weidegang nodig om beweiding economisch aantrekkelijk te laten zijn. Dit geldt ook voor grotere bedrijven.

Om weidegang bedrijfseconomisch echt aantrekkelijk te maken, is een hogere grasopname nodig. Die kan gerealiseerd worden op bedrijven met maximaal vier koeien per hectare beweidbare oppervlakte. Gerekend met 20 procent bedrijven met een AMS, is bij 71 procent van de bedrijven lager dan vier koeien per hectare beweidbare oppervlakte mogelijk.

Rekening houdend met de schaalvergroting en automatisering stellen de onderzoekers dat in 2020 naar schatting tussen de 71 en 85 procent van de bedrijven kan voldoen aan de weidenorm van minimaal zes uur gedurende minimaal 120 dagen.

Beheer
WP Admin