Doorgaan naar artikel

‘Voeren van koeien verschuift van lactatiefase naar -fase én -nummer’

De topbedrijven in de VS onderscheiden zich door investeringen in ventilatie en koeling. Het management is erop gericht de koe zo min mogelijk tijd weg te houden van het voerhek en meer te sturen op lactatienummer.

Als je weet hoe melkveebedrijven het meest efficiënt produceren en het maximale uit hun koeien halen, levert dat kennis op die andere bedrijven vooruit kan helpen. In de VS zit veel kennis in de database C.O.W.S van diergezondheids- en voedingsbedrijf Novus International. Die database bevat gegevens van ruim 1.500 grotere melkveebedrijven. Karen Luchterhand, programmaleider C.O.W.S., werpt licht op hoe zuivelbedrijven in het noordoosten en middenwesten van de VS de concurrentie voor blijven en een topproductiestatus behouden.

Wat valt op bij de best presterende melkveestapels in de VS?

“Uit onze database blijkt dat het huisvestingssysteem een enorme impact heeft op de melkopbrengst. De topbedrijven investeren in mechanische ventilatie om het hele jaar door een stabiele omgeving te garanderen. Juist degenen die voor extra warmtereductie zorgen, bijvoorbeeld met ventilatoren en verneveling boven de diergroepen, hebben een hogere melkopbrengst. Dit toont aan welke impact hittestress kan hebben op de productie. Ten slotte produceren bedrijven die werken met zelfsluitende voerhekken en vóór het melken schonere ligboxen hebben, meer melk. Volgens onze gegevens maken dus zowel hittebestrijding als stalstrategieën een verschil. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de best presterende bedrijven, maar enkele overeenkomsten zijn het gebruik van diepstrooiselboxen, drie keer per dag melken en meer dan één keer per dag voeren. Alle top 10-bedrijven werken met Holsteins en ze hebben allemaal geïnvesteerd in extra hittebeperking bij de dieren.”

Over welke data spreekt u?

“We hebben ruim 1.500 bedrijven in de VS, Canada en Mexico beoordeeld. Al deze bedrijven zijn twee keer bezocht en daarbij is informatie verzameld op meer dan 600 kenmerken. De feedback van melkveehouders en voedingsdeskundigen stimuleert ons voort te bouwen op de oorspronkelijke resultaatgerichte metingen aan de koeien van kreupelheid, dikke hakken en spronggewrichtblessures. Die metingen combineren we met de beoordeling van het management en de uitvoering van de stallen. Van daaruit berekenen we trends en verbanden. Wanneer nieuwe technieken en werkwijzen opgang maken, evalueren we de effecten ervan om te zien of ze kunnen bijdragen aan een beter rendement voor onze klanten.”

Er wordt vaak gezegd dat zelfs de kleinste veranderingen een grote, positieve impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en -resultaten. Welke kleine veranderingen hebben volgens u een grote impact?

“We komen vaak bedrijven tegen waar de koeien langer dan 3,5 uur van het voerhek blijven. Vaak denken veehouders alleen maar aan de tijd die koeien in de melkstal en wachtruimte zijn. Maar koeien worden op de grote bedrijven al snel 30 tot 40 minuten voor de eerste koe van een groep de melkstal ingaat naar de wachtruimte gebracht. Iets eenvoudigs als het tekenen van een lijn in de wachtruimte waar de huidige groep moet komen voordat de volgende naar de wachtruimte wordt opgedreven, kan de tijd weg van het voerhek verkorten.

Dit is slechts één voorbeeld en er zijn natuurlijk grotere investeringen zoals het ombouwen van een natuurlijk geventileerde stal naar een mechanisch geventileerde, het vervangen van voerligboxen door bredere en verlengen van die ligboxen. Aangetoond is dat al deze zaken het koecomfort verbeteren, maar ze vragen wel tijd en geld.”

Wat zie je bij het optimaliseren van de rantsoenen van melkkoeien?

“Voedingsdeskundigen rekenen niet alleen nauwkeuriger aan de rantsoenen door bijvoorbeeld de aminozuren in balans te brengen. Ze checken ook of dat wat op papier staat, daardwerkelijk voor de bek van de koe komt. Door de medewerkers die de koeien voeren én hun managers te coachen kunnen zij ervoor zorgen dat koeien dag en nacht toegang hebben tot dat gewenste rantsoen. Ze verschuiven ook van het voeren van koeien per lactatiefase naar lactatiefase én lactatienummer. Daarmee voorzien ze in de specifieke behoeften in elke levensfase.”

Voer is een grote kostenpost. Hoe kun je die beperken en zo de bedrijfswinst in stand houden?

“We zien melkveehouders steeds meer investeren in beperking van verliezen. Ze investeren in overkapte opslag van droge producten, waardoor ook bij het verwerken daarvan minder verlies optreedt. Bovendien analyseren de grote melkveehouders nu elk voedermiddel om een rendement op hun investering te garanderen. Dus worden niet alleen de ruwvoeders, maar ook de bijproducten bemonsterd om er zeker van te zijn dat de gekochte producten een meetbaar voordeel voor de koeien opleveren.”

Van kalf tot hoogproductieve melkkoe: hoe kunnen producenten vanaf het begin zorgen voor een goed presterende veestapel?

“Onderzoek toont aan dat het in de baarmoeder begint. De hittestress die een koe te verduren krijgt tijdens haar droogstand beïnvloedt zowel haar eigen melkproductie als het lactatiepotentieel van de volgende twee generaties. Elke uitdaging, of het nu ziekte of klauwbeschadiging is, zal een blijvend effect hebben. Kalveren die op jonge leeftijd een longontsteking hebben, worden bijvoorbeeld vaak al geruimd voordat ze de melkveestapel bereiken, of kort daarna vanwege slechte prestaties. Opgroeiende vaarzen met Mortellaro hebben 85% meer kans om na het afkalven Mortellaro te krijgen. We zien dat investeringen in stalsystemen en management die een goede gezondheid bevorderen en de hitte terugdringen, bij de huidige kuddes en ook bij hun nakomelingen vruchten afwerpen.”

Er zijn veel stressvolle periodes voor melkkoeien. Wat kunnen producenten doen om een robuustere kudde te krijgen?

“Zich concentreren op het comfort van de koe, zodat de koeien in de stressvolle periodes beter met dergelijke situaties om kunnen gaan. Het terugdringen van hitte, het minimaliseren van kreupelheid, het bieden van comfortabele stallen en het minimaliseren van de tijd dat koeien weg zijn van het voerhek kunnen allemaal de impact van stress verminderen.”

Hoe kunnen melkveehouders de levensduur en winstgevendheid in de sector behouden?

“De zorg en behandeling die de dieren krijgen vanaf de periode in de baarmoeder tot ze volwassen melkkoe zijn, zijn bepalend voor de levensduur en winstgevendheid. Dat een vaars bij het afkalven minder dan 85% van het lichaamsgewicht van de volwassen koe heeft, wijst erop dat er een gat zat in het kalver- of vaarzenprogramma waardoor ze niet langer in de groep kon meekomen. Problemen met verse koeien zoals metritis/baarmoederontsteking, mastitis en ketose/slepende melkziekte duiden op een slecht koecomfort in de ligboxen, op een gebrek aan voerbeschikbaarheid of een te hoge stalbezetting. Dat resulteert allemaal in extra stress bij het dier. Wanneer die gepaard gaan met de stress van de bevalling, het voer en de sociale veranderingen, bezwijken deze koeien vervolgens aan stofwisselings- en infectieziekten. Elk bedrijf zal verschillende knelpunten tegenkomen die het doel van het verbeteren van de levensduur en winstgevendheid in de weg staan. Vertrouwde adviseurs kunnen helpen de knelpunten te identificeren. Ze kunnen oplossingen aanbieden om deze knelpunten aan te pakken.”

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin