Doorgaan naar artikel

Vaste tijden voor klussen

Op het bedrijf van Vero JES zijn werkafspraken ingebed in de bedrijfsvoering. Bij een aantal processen zijn de werkwijzen op papier gezet.

Michiel Scherders, mede-eigenaar van Vero JES, kreeg in een korte tijd te maken met het werken met meer koeien en meerdere mensen. De ondernemer is drie jaar geleden, met zijn ouders, gaan samenwerken met René en Willie de Jong. Inclusief de eigenaren is er een personeelslid voor drie dagen, een melker voor twee melkingen en regelmatig een stagiair. Zo was het, niet verwonderlijk, nodig om werkafspraken te maken.
Alle wekelijkse werkzaamheden, zoals droogzetten, instrooien en vee verzetten, 
gebeuren op vaste dagen in de week. “In een schema is opgesteld wie waar verantwoordelijk voor is en op welke dag”, vertelt de melkveehouder. De meeste werkzaamheden worden ­altijd door dezelfde persoon gedaan. Maar er kunnen vijf mensen ingedeeld worden om te melken. Voor dat proces is dus een protocol op papier vastgelegd. Ook voor werkwijze rondom de kalveropfok, voeren en afkalven staan afspraken zwart op wit. Dat geeft hem de garantie dat iedereen het werk op dezelfde manier doet. Als het nodig is, worden ze aangepast. “Maar bij het jongvee is dat eerder dan bij het melken. Met melken ben je toch gebonden aan een vast systeem.” Mochten aanpassingen nodig zijn, dan verwacht Scherders dat die er tijdens het dagelijkse werkoverleg wel uitkomen. “Iedereen heeft de mogelijkheid tot inspraak en dat wordt erg gewaardeerd.”

Processen op papier

Hoewel niet overal vastgestelde protocollen van zijn gemaakt, heeft Scherders niet de indruk dat het nu te weinig is: “De belangrijkste processen staan op papier. Veel werkzaamheden gebeuren op vaste dagen en worden altijd hetzelfde uitgevoerd.” Ook wil hij een goede balans tussen eigen verantwoordelijkheid van iedereen die op het bedrijf werkt en toch voldoende grip op de processen houden. “Iedereen weet op wat voor niveau we willen opereren en is enthousiast om dit te realiseren. Dat is belangrijk.”
Een grote verandering voor de arbeids­bezetting vindt plaats op termijn, als zijn vader en compagnons uit het bedrijf gaan en Scherders met meer extern personeel gaat werken. Hij verwacht geen grote aanpassingen aan de werkwijzen maar wil wel meer vaste evaluatiemomenten met data inbouwen, een werkwijze zoals nu ook al grotere varkenshouders met hun personeel toepassen.

Naam: Michiel Scherders (29). Woonplaats: Molenschot (N.-Br.). Bedrijf: in vof met René de Jong een bedrijf met 315 melkkoeien, 280 stuks jongvee en 112 hectare grond

Share this

Gerelateerde artikelen

Beheer
WP Admin