Doorgaan naar artikel

Tijd voor optimalisatie op de bedrijven

Veel veehouders neigen naar optimalisatie. Investeren in productierechten hoort daarbij om de stal optimaal bezet te houden.

Veel veehouders neigen naar optimalisatie. Investeren in productierechten hoort daarbij om de stal optimaal bezet te houden.

Iedere melkveehouder heeft een mening over zaken die het bedrijf aangaan. Deze meningen worden vaak gedeeld in fora of gekoppeld aan artikelen die op internet staan. Melkvee100plus peilt de meningen onder haar nieuwsbrieflezers via een enquête.

In het management gaan veehouders zich toeleggen op optimalisatie van het bedrijf. Dat blijkt uit de enquête die Melkvee100plus heeft gehouden onder haar nieuwsbrieflezers. Ruim meer dan de helft zegt zich daarop toe te leggen.

Die optimalisatie kan zijn in het dagelijks management zoals voeding, maar ook gekoppeld zijn aan investeringen. Immers als een stal nog niet helemaal vol is, kan het zijn dat aankoop van productierechten bijdraagt aan optimalisatie van het bedrijf. Een op de drie zegt dit jaar geen investeringen te willen doen. De overige twee derde doet dat wel in grond, gebouwen en met name productierechten. Ongeveer de helft van degene die van plan zijn te investeren, maken daar geld voor vrij.

Ruwvoer

Op gebied van het management rondom de ruwvoerteelt nemen veehouders ook beslissingen. Van de veehouders zegt 57% nog voer genoeg te hebben, maar de overige 43% geeft aan dat ze extra focus op de ruwvoerteelt zullen hebben omdat anders een tekort dreigt. Van de respondenten geeft 40% aan geen mais te telen of geen mais op zand of lössgrond te hebben. De groep boeren die dat wel heeft, zal keuzes moeten maken op gebied van verplichting van het hebben van een vanggewas op 1 oktober. Van die veehouders zegt een derde te kiezen voor onderzaai. 42% gaat liever voor een vroege oogst en een kwart heeft nog geen keuze gemaakt voor een van de twee opties of een combinatie daarvan.

Emissie

Voor het klimaat, in kader van de emissies, ­lijken de veehouders nog niet erg warm te ­lopen. Als het gaat om CO2-uitstoot van het bedrijf zegt maar 16% te weten hoe groot de omvang daarvan is. 64% heeft geen idee wat de CO2-productie is en 20% geeft aan het ook niets te interesseren. Het beeld wordt nog duidelijker als de stelling volgt dat de CO2-discussie van de agrarische sector een non-discussie is en dat er in andere sectoren veel meer winst te halen valt. Daar is namelijk 82% het mee eens. De overige 18% denkt dat de veehouderij ook best, maar wel in redelijke mate, een steentje kan bijdragen in de CO2-eductie.

Het veranderende arbeidsklimaat maakt voor de veehouders met personeel nog weinig verschil. Omdat de arbeidsmarkt aantrekt, wordt in verschillende media erop gewezen dat het aantrekken van arbeidskrachten in de landbouw er niet makkelijker op wordt. Van de respondenten geeft 16% aan dat het inderdaad lastiger is, en nog eens 25% vindt het in enige mate iets lastiger geworden. Het gros, bijna 60% merkt eigenlijk geen verschil in het gemak waarmee vreemd personeel kan worden gevonden.

Vertrouwen

Het klimaat voor de melkveesector wordt door de veehouders beoordeeld door een cijfer te geven. Dit klimaat krijgt op dit moment gemiddeld een 6. 65% geeft een 6, 7 of 8. Toch geeft een op de vier veehouders het ondernemersklimaat een 4 of een 5.

Ten opzichte van eerdere enquêtes van Melkvee100plus, die steeds deze vraag bevatten, is er verbetering van het sentiment zichtbaar. Tot voor kort was het gemiddelde cijfers steeds lager en de groep die een voldoende gaf, inclusief 9 en 10, kwam niet verder dan 60%. In deze uitslag is dat 68%. Ondanks invoering van fosfaatrechten, minder vee en aankomende beperking op gebied van grondgebondenheid richting 2015, lijkt er een vorm van optimisme te ontstaan in de melkveehouderij die het vertrouwen in de toekomst enigszins stuwt.

Hidde Jolink (19), heeft samen met zijn broer en ouders 100 koeien in Drempt (Gld.). “Onze stal zit vol en dus mikken we eerst op optimalisatie. Doel is meer melk per koe en meer efficiëntie door meer eigen voer te telen. We hebben 83 hectare grond in gebruik. Om aankoop te beperken gaan we dit jaar veldbonen zetten. De mais willen we oogsten als mks, tenminste, als het niet weer zo’n droog jaar wordt.”
“In onze, oude stal staan eigenlijk net even te veel koeien”, zegt Hendrik Dijkstra (49) in Ureterp (Fr.). Hij denkt aan investeren in renovatie en verbreden van de stal om zo de huisvesting te optimaliseren. Concrete plannen zijn er nog niet. “Bouwen is nu heel duur.” Met CO2 houdt hij zich niet bezig. “Ik word wel eens moe van al die regels. Fosfaat, percentage eigen eiwit en emissie. Het houdt maar niet op.”

Melkvee100plus houdt elke drie maanden een online enquête met soms actuele en soms sectorale vragen en of stellingen. In de jongste enquête gaven bijna 100 lezers op de site van Melkvee100plus hun indruk over het melkveehouderijklimaat en mogelijkheden voor melkproductie. Een groot deel van de lezers is tevens bereid toelichting te geven. De redactie dankt alle deelnemers en nodigt ieder van harte uit om ook de volgende online enquête weer in te vullen.

Beheer
WP Admin